Conceptbeschikking werkgroep parade defilés overgedragen aan president

Vanwege het feit dat de parade defilés van de verschillende korpsen voorheen nooit waren ingericht, is door president Chandrikapersad Santokhi een werkgroep ingesteld om hiervoor een beschikking samen te stellen. De conceptbeschikking parades en defilés werd dinsdag 22 november door de Chef staf van het Nationaal Leger, Bob Mangal, op het Kabinet van de President overhandigd aan de president.

In de conceptbeschikking is onder andere opgenomen welk korps op welke dag zal defileren, of dit nu een nationale feestdag is of een hoogtepunt van het desbetreffend korps. Verder bepaalt de president de plechtigheden en waar krijgsmachten bij vertegenwoordigd moeten zijn. De president toonde zich zeer tevreden met het programma dat werd gepresenteerd door operatiecommandant parade, majoor Zeefuik, en droeg zijn complimenten over aan de werkgroep. 

Tijdens de ontmoeting werd ook het draaiboek van het aankomend defilé en parade ter gelegenheid van 47 jaar onafhankelijkheid op 25 november, gepresenteerd.

Als opperbevelhebber van het leger zal president Santokhi de ceremoniële inspectie van de strijdkrachten, al rijdend, uitvoeren. Behalve de Surinaamse eenheden, bestaande uit het Nationaal Leger, Korps Politie Suriname en Korps Douane, zullen er ook eenheden vanuit Frans-Guyana en Nederland deelnemen aan de parade en defilé. 

De festiviteiten in verband met 47 jaar onafhankelijkheid van Suriname zullen worden ingeluid met 21 kanonschoten en er worden verschillende demonstraties op de Surinamerivier uitgevoerd zoals Helo droppings, waarbij troepen vanuit een helikopter in de Surinamerivier gedropt zullen worden. 

De commissie verzekerde de president dat zij ervoor zal zorgdragen dat de uitvoering van het programma precies zoals gepresenteerd, gedaan zal worden. Ook verzocht het staatshoofd aan de commissie om duidelijke instructies aan de gemeenschap te geven over waar zij zich wel en niet mogen begeven tijdens de plechtigheden.

error: Kopiëren mag niet!