Politie Regio Midden door SBB geïnformeerd over houtkap-issues

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), die belast is met de uitvoering van de wet Bosbeheer, heeft op donderdag 17 november in de vergaderzaal van de Zondaagse markt te Nieuwe Grond een informatiesessie verzorgd over houtkap-issues voor de politie van Regio Midden, zo meldt het Korps Politie Suriname.

Het doel van de informatiesessie was om de politie deelgenoot te maken van de wettelijke regelingen binnen het controlesysteem dat door SBB wordt toegepast vanaf de houtwinning tot eindbestemming van het gewonnen hout en houtproducten.

Gelet op het feit dat de politie de algemene opsporingsbevoegdheden heeft, waaronder ook de wet Bosbeheer en de Beschikking vervoer bosproducten valt, ook de controle moet houden op het vervoer van bosproducten op de openbare weg.

De SBB informeerde de politie ook over het geautomatiseerd controlesysteem, dat bekend staat als het Sustainable Forest Information System (SFISS), waarmee vele handelingen zoals het indienen van een kapplan, kapregisters, het bestellen van labels, het opvragen van een factuur van betaling van de retributie, nu digitaal gedaan worden. Daarnaast is de SBB ook ingegaan op belangrijke vragen die gesteld zijn door de politie over illegale houtwinning en zaken aangaande vervoer van houtproducten, om na te gaan of de mogelijkheid bestaat deze in regelgeving te verwerken.

error: Kopiëren mag niet!