Presidentiële werkgroep biedt 3e verslag gevaarlijke stoffen aan president Santokhi aan

De presidentiële werkgroep Inventarisatie en Advies Ontplofbare en/of Gevaarlijke stoffen heeft woensdag 16 november haar derde verslag aangeboden aan president Chandrikapersad Santokhi. In dit document wordt speciale aandacht besteed aan het opslaan en vervoeren van ontplofbaar materiaal buiten woonwijken. Het verslag werd middels beeld gepresenteerd, waarna Santokhi een gedrukte kopie in ontvangst mocht nemen.  

De werkgroep is recentelijk geconfronteerd met bedrijven die faciliteiten in Suriname willen opzetten voor de productie van meergenoemde stoffen. Maar, een en ander moet wel passen binnen het beleid van de regering ten aanzien van ruimtelijke ordening, aldus Dennis Kamperveen, voorzitter van de werkgroep.  

In het verslag is ook aangegeven, dat er voor de opslag van gevaarlijke stoffen samengewerkt wordt met de goudmijnmultinationals IAmGold (Rosebel goudmijn) en Newmont (Merian goudmijn) voor het beschikbaar stellen van opslagfaciliteiten. 

De presidentiële werkgroep is in 2020 in het leven geroepen vanwege het onveilige gevoel dat ontstond toen bleek,dat er ammoniumnitraat (AN) was opgeslagen in bewoond gebied van Paramaribo. Deze stof wordt onder andere in de mijnbouw gebruikt als explosief. De grootste hoeveelheid AN is intussen verwijderd uit het betreffend gebied. Momenteel wordt gewerkt aan het verwijderen van gevaarlijke stoffen uit een andere opslagplaats.

  • Welke opslaglocatie dat is, vermeldt de Communicatie Dienst Suriname niet in haar persbericht alsook niet om wat voor gevaarlijke stoffen het daar specifiek gaat.

Er zijn intussen presentaties gehouden voor stakeholders voor wat betreft een veilige route voor het transporteren van gevaarlijke stoffen. Het uiteindelijke doel is het transport van gevaarlijke dan wel ontplofbare middelen via daarvoor bestemde routes te laten plaatsvinden, te weten buiten woongebieden en zo veel mogelijk via waterwegen.

error: Kopiëren mag niet!