DNA heeft haast met “witwas”-wetten met oog op CFATF-vergadering

De Nationale Assemblee moet geen wetten afwikkelen enkel en alleen om te voorkomen dat Suriname “ge-blacklist” wordt in het internationaal financieel verkeer. Het heeft geen zin wetten aan te nemen die in de praktijk niet functioneel zijn.

Ronny Asabina, leider van de BEP-fractie in het parlement, zegt te bemerken dat er haast wordt gezet achter de behandeling van wetsontwerpen omdat over enkele weken Suriname tijdens de 55e vergadering van het CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) op de Cayman Islands haar landen evaluatierapport over veiligheid van het financieel verkeer en het financieel systeem moet verdedigen. Een negatieve evaluatie kan ernstige gevolgen hebben voor Suriname voor wat betreft deelname aan het internationaal financieel verkeer. 

Onderdeel van het landen evaluatierapport is dat Suriname een viertal wetten moet hebben aangenomen die de veiligheid van het financieel verkeer en het financieel systeem moeten garanderen. Het gaat om de wet ter bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering, de Wet Casinowezen, de Loterijwet en de Wet Toezicht en Controle op kansspelen. Deze wetten voorzien in faciliteiten, regels en procedures die witwaspraktijken in het financieel verkeer moeten voorkomen. 

Assembleeleden van zowel de coalitie als de oppositie hebben de afgelopen week tijdens de behandeling van de betreffende wetsontwerpen zich kritisch uitgelaten over vooral de wetsontwerpen Wet Casinowezen en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen. Er zijn volgens hen teveel hiaten in de wetsontwerpen. De wetsontwerpen nemen volgens hen niet voldoende in acht wat er zich in praktijk in de wereld van casino- en loterijwezen afspeelt. 

Bescherming samenleving

Hoewel in de wetsontwerpen voorzieningen en bepalingen zijn opgenomen die de sector moeten gaan reguleren en ordenen, vinden Assembleeleden van zowel de coalitie als de oppositie onder meer, dat er ook meer aandacht moet worden geschonken aan bescherming van de samenleving. De kwestie van het ongebreidelde aanbod van de zogenaamde bettingskantoren met hun vele vormen van kansspelen is voor vele parlementariërs een doorn in het oog.

De bettingskantoren hebben een zeer negatieve sociale invloed op de samenleving met excessen zoals gokverslaving en het onttrekken van personen uit het arbeidsproces. Op de regering is het beroep gedaan om de wetsontwerpen terug te nemen en weer op de operatietafel te leggen. De vraag is in hoeverre dat zal gebeuren. 

Vandaag, dinsdag 15 november, zal minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in tweede ronde ingaan op de vele kritische vragen en opmerkingen van het parlement. 

Dilemma

Parlementariërs, in het bijzonder die van de coalitie, lijken zich in een dilemma te bevinden. Enerzijds bestaat het besef voor spoedige afwikkeling van de wetsontwerpen, doch aan de andere zijde vindt men dat de wetten ook moeten beantwoorden aan de situatie die zich in de praktijk voordoen. Politiek bezien kan de coalitie met haar meerderheid in het parlement de goedkeuring van de wetsontwerpen met enige aanpassingen er doorheen krijgen. Op die manier wordt dan voldaan aan de aanbevelingen in het NRA-rapport. Daarbij is dan de focus gericht op een positieve landen evaluatie tijdens de komende CFTAF-vergadering. Hoe de wetten in de praktijk de beoogde uitwerking zullen hebben is een andere vraag. 

Ronny Asabina zegt, dat de wetten in de praktijk functioneel moeten zijn. De haast die het parlement op instigatie van de regering achter de goedkeuring van de wetsontwerpen zet is niet goed. Hij vindt dat Suriname sedert 2012 met dit vraagstuk bezig is. De behandeling van de wetsontwerpen is in februari dit jaar aangevangen. De parlementariër vraagt zich af of “wij als parlement ons niet moeten afvragen of we de juiste werkwijze hebben gevolgd”.

Het in haast afwikkelen van wetten vindt hij niet goed. Wetten dienen functioneel te zijn. Hij verwijst naar de goedkeuring van de nieuwe Bankwet enkele maanden geleden in het parlement. De goedkeuring van deze wet is één van acties c.q. maatregelen die in het IMF-programma op de tijdlijn staat opgenomen. Hoewel de nieuwe Bankwet enkele maanden geleden is aangenomen, is het nog steeds niet bekrachtigd door president Santokhi. De nieuwe Bankwet voorziet in wettelijke regelingen die de autonomie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moet garanderen. Invloeden vanuit de politiek op het dagelijks reilen en zeilen bij de CBvS worden in deze wet weggemaakt. 

Dat de wet nog steeds niet in werking is getreden spreekt boekdelen.

SS     

error: Kopiëren mag niet!