Opvattingen over de jaarrede 2021-2022 van president Chan Santokhi – Deel 2

In de jaarrede heeft president Chandrikapersad Santokhi alleen de hoofdlijnen weergegeven van het gevoerde beleid en het beleid dat hij nog denkt uit te voeren. Een van de zaken die hij heeft geëntameerd is dat de regering bezig is met een herstructureringstraject. We weten dat de regering Santokhi-Brunswijk een geruïneerde economie heeft overgenomen van de vorige regering. Wanneer we praten over geruïneerd bedoelen we niet een lege kast, maar enorme nationale, internationale en bilaterale schulden. Schulden die oplopen tot ruim US$ 3 miljard die je als land terug moet betalen, ondanks het feit dat de veroorzaker nu in de oppositiebanken rustig toekijkt hoe de regering onder druk komt te staan. 

Herstructureringstraject

Doordat ze dat niet kan doen, omdat er geen genoeg inkomsten zijn is er een overeenkomst gesloten met het IMF. Binnen dat arrangement hebben ze een herstructureringstraject opgezet hoe de economie weer op rails te brengen en te herstellen. Zeer opmerkelijk hebben wij na twee jaar gezien dat twee “belangrijke” adviseurs van de president hebben bedankt alsook de minister van Financiën Armand Achaibersing.

De president heeft duidelijk gemaakt dat het herstructureringstraject voortgezet gaat worden. Deze opvatting komt onder druk te staan als we kijken naar hoe de samenleving zich nu bevindt in deze omstandigheden, waarbij de samenleving enorm onder financiële druk en moreel-ethisch verval is gekomen, alsook het ontnemen van levensgenot onder de burgerij. 

Voornoemd traject met het IMF heeft een hele zware druk op de samenleving die de regering hoogstwaarschijnlijk niet gaat kunnen dragen, welke wij reeds hebben gezien in uitspattingen van diverse stakingen en uitspattingen van diverse protestacties tegen de regering. Overigens ziet die samenleving die druk die op haar gesteld is, niet weerspiegeld in die opstelling van de regering.

Oekraïne 

De president heeft het ook gehad over de prijsverhogingen en druk die mede veroorzaakt worden door de invasie van Rusland in Oekraïne.

En de gevolgen van internationale sancties die te maken hebben met de prijsstijging van voedsel, brandstof. De president heeft het op dat stuk helemaal juist. De oorlog heeft internationaal voor ons land ervoor gezorgd, dat alles dat een import-component heeft in prijs schrikbarend zijn gestegen. Dat betreft wel 90% van onze producten. De weerspiegeling is dus goed te zien in de prijzen van de diverse bedrijven, omdat de leverancier ook betaald moet worden in voornamelijk Amerikaanse dollars.

De Covid-pandemie heeft ook een bijdrage geleverd aan de stijging van transportkosten van vracht. Aan deze twee zaken kunnen wij als land niets doen, noch de regering. 

Belofte

Ondanks het feit dat eerdergenoemde zaken bekend zijn bij het grote publiek, interesseert het hen niet, omdat zij ervan uitgaan dat deze regering regeermacht heeft gevraagd en de belofte heeft gedaan het leven van de burgerij te verbeteren. Voor de bevolking is het belangrijk dat de regering doet wat zij heeft beloofd. Waarmee de bevolking wel rekening moet houden is, dat deze regering pas twee jaar aanzit en nog een termijn van drie jaar heeft te gaan.

De president heeft duidelijk gemaakt, dat hij niet zal afstappen van het herstructureringstraject. Dat is begrijpelijk, want tot nu toe zijn er geen andere alternatieven  aangeboden hoe uit deze grote financiële malaise  situatie te komen. Niemand heeft verteld hoe de schulden betaald kunnen worden, hoe uit die default situatie te geraken en hoe uit die nationale schulden te komen. Wat er wel wordt verteld is wat het probleem is. 

Sociaal vangnet

Waar de regering tekort is geschoten in haar herstructureringstraject is, dat zij het sociaal vangnet niet heeft uitgevoerd of nog niet in place heeft. Het is gebruik dat gelijktijdig er een sociaal vangnet moet komen. Daarvoor zijn er wel fondsen vrijgemaakt, maar het blijkt dat het ministerie van Sociale Zaken niet in staat is dit project ten behoeve van de mensen die het heel zwaar hebben in kaart te brengen.

De regering weet waar de zwakke plekken zijn binnen haar kabinet en moest eerder hebben ingegrepen. De regering moest nimmer zijn gestart met het programma zonder dit vangnet in place te hebben. Dit soort trajecten heeft Suriname eerder gekend onder gewezen president Ronald Venetiaan, waarbij er ook toen een kapotte economie was overgenomen van voormalig president Jules Wijdenbosch (Bouterse). Hij heeft toen ook een aanpassingsprogramma uitgevoerd dat je kan vergelijken met het huidige herstructureringsprogramma zonder dat hij naar het IMF is gegaan. Gelijktijdig had hij er ook een sociaal vangnet programma aan gekoppeld zodat de druk op de samenleving verlicht kon worden. Er moet wel opgemerkt worden dat de regering van gewezen president Venetiaan niet zulke grote schulden had en ook kon rekenen op betalingsbalans steun van Nederland uit de verdragsmiddelen.

Deze regering is tekortgeschoten in het uitvoeren van een sociaal vangnet dat nu het leven nog ondraaglijker maakt. Overigens moet er een herdefiniëring komen van minder draagkrachtigen. Want ook de grote middenstand is weggevallen onder de slechte omstandigheden. Onze middenstand is juist de drager van de economie. Zij betaalt de belastingen.

Geen begrip

Vandaar dat die samenleving geen begrip kan opbrengen, omdat als je niet goed kan leven, je geen begrip zal hebben voor welk verhaal dan ook. De president heeft weer gesteld, dat het huisvestingsproject is voorbereid, echter is de voorbereiding bij niemand bekend, hoe het eruit zal zien, wie gaat bouwen of wie in aanmerking kan komen. Dit bevindt zich helemaal in een grijs vlak. De president doet wel steeds alle pogingen om het een en ander uit te leggen volgens zijn kijk op zaken, maar komt steeds ongeloofwaardig over als het publiek de reflectie daarvan niet terug ziet in het dagelijks leven.

Jerrel Hoogstraten

error: Kopiëren mag niet!