ROS wil eenheid van beleid en bestuur districtscommissariaten

Dc Gobardhan, Nickerie: “Ik ben bijkans een professionele bedelaar geworden”

Directeur Maverick Boejoekoe van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft eind september met de diverse districtscommissarissen een reguliere vergadering gehouden over de gang van zaken op de verschillende commissariaten. 

Het ministerie wil eenduidigheid van beleid en meer samenwerking onder de districtscommissarissen. Het ministerie onder leiding van minister Gracia Emanuël heeft in de afgelopen periode een nieuwe missie en visie ontwikkeld waarbij ook een aanvang is gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe cultuur binnen het ministerie. Belangrijk hierbij is, dat ROS een hefboom principe handhaaft die zorgdraagt dat het beleid van de regering doorsijpelt naar het volk. Klantvriendelijkheid, professionaliteit en integriteit zijn enkele van de nieuwe begrippen die zijn opgenomen in de nieuwe missie en visie van het ministerie. 

Districtscommissaris (dc) van Nickerie Senrita Gobardhan geeft aan dat ze bijkans een professionele bedelaar is geworden. Ze krijgt wel ondersteuning van het bedrijfsleven in Nickerie, maar dat is niet voldoende om het volledig beleid uit te kunnen voeren. 

Dc Osei Jabini van Pamacca wil meer ondersteuning van de centrale overheid. Hij geeft ook aan dat er nog te weinig structurele hulp is van een bepaald bedrijf in het gebied. De dorpen hebben nog steeds geen adequate stroom- en watervoorziening, kinderen van een bepaald dorp zijn al een jaar lang niet naar school geweest, terwijl het bedrijf social corporate responsibility heeft. Volgens hem moet het probleem ook niet worden afgeschoven naar structuren binnen de gemeenschap.

“Als zaken jaren niet goed lopen betekent het dat het bedrijf medeverantwoordelijk is voor de slechte uitvoering. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid”. Hij geeft verder aan dat hij nu uitkijkt naar andere mogelijkheden om de problemen in zijn gebied op te lossen. Hiervoor zal hij de nodige ondersteuning krijgen vanuit het ministerie.

Boejoekoe benadrukte, dat hoewel hij begrijpt dat het gebrek aan middelen zijn weerslag heeft op de uitvoeringscapaciteit van het dc-korps, de discipline en integriteit toch hoog gehouden moeten worden en dat de kledingvoorschriften onder alle omstandigheden gehandhaafd moeten blijven. “We moeten beschikbaar blijven voor het volk. Het ministerie zal zich inzetten om samen met de dc’s te zoeken naar mogelijkheden en middelen om zaken te laten vlotten. Hiertoe heeft het ministerie ook ervaren deskundigen aangetrokken om zaken te laten vlotten,” aldus Boejoekoe.

Als blijk van eenheid van bestuur is besloten om elke maand in een ander district te vergaderen. De komende maand zal er twee dagen in Nickerie vergaderd worden. Het ministerie overgaan tot de implementatie van het Decentralisatiebeleid, waaraan een aantal jaren al gewerkt is. 

Momenteel is het ministerie bezig om met externe deskundigen een landelijk strategisch plan te ontwikkelen en de personeelsafdeling om te bouwen tot een Human Resource Management afdeling (HRM) zodat ook het beleid rond het personeel kan vlotten. Bij de eerstvolgende vergadering zullen ook de ontwikkelingen op het gebied van olie en gas  meegenomen worden in het beleid van alle dc’s.

error: Kopiëren mag niet!