OW en JusPol voeren overleg over ‘cruciale bouwkundige projecten’

De ministeries van Openbare Werken (OW) en Justitie en Politie (JusPol) zijn met elkaar in overleg omtrent cruciale bouwkundige projecten. Dit overleg vindt tweewekelijks plaats op directieniveau, maar op maandag 3 oktober waren beide ministers, Riad Nurmohamed en Kenneth Amoksi, aanwezig tijdens een bespreking in de vergaderzaal van OW. 

Gesproken werd over de voortgang van de projecten, zoals de bouw van cellenhuizen, politiebureaus en renovaties van kantoorruimtes ten behoeve van diverse diensten en korpsen, vallende onder het ministerie van Justitie en Politie.

JusPoll heeft een tweetal programma’s in uitvoering waarvan een reeks bouwkundige projecten. Vanwege de rol van OW is het verzoek gedaan om de bouwprojecten te leiden en begeleiden. Minister Amoksi wilde op de hoogte zijn van de stand van zaken. Gekeken is naar de huidige begroting ter realisering van de projecten en hoe deze in hoog tempo getrokken kunnen worden door OW. Er zijn reeds projecten in uitvoering en anderen zitten in de gunningsfase die binnenkort van start gaan, en een aantal is nog in de aanbestedingsfase. 

Een van de projecten die reeds in uitvoering is, is het opheffen van dak lekkages van het tweeling-gebouw op het Hoofdkantoor van het ministerie en in de gunningsfase zit de afbouw van de post van het Korps Politie Suriname te Moengo. 

De directeur van Justitie en vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname, Korps Brandweer Suriname en het Korps Penitentiaire ambtenaren waren aanwezig tijdens het overleg in de vergaderzaal van OW. De twee ministeries hebben afgesproken dat deze bijeenkomst tweewekelijks blijft aanhouden. Hierbij zal de voortgang van de projecten worden bewaakt en eventueel worden bijgesteld.

error: Kopiëren mag niet!