Overheidsinkomsten uit goudsector stijgen dit jaar verder

Ondanks dat het exportvolume van goud dit jaar met 6 procent zal dalen is voor dit jaar geprojecteerd dat de overheidsinkomsten uit de goudsector verder zullen stijgen, mede door de stijging van de wereldmarktprijs en ook door de verhoging van de royalty’s die de kleinschalige goudbedrijven moeten betalen. Aan inkomstenbelasting uit de sector zullen de overheidsontvangsten dit jaar volgens de voorlopige cijfers US$ 181 miljoen bedragen, en aan royalties US$ 114 miljoen. 

De totale goudproduktie zal dit jaar volgens de projecties uitkomen op 39.000 kilogram. Vorig jaar bedroeg de totale goudproductie 36.000 kilogram. Het exportvolume van goud zal dit jaar uitkomen op 32.000 kilogram. Vorig jaar bedroeg de goudexport 34.000 kilogram. De wereldmarktprijs vertoont nog steeds een stijgende trend en voor 2022 is de prijs geprojecteerd op USD 1880 per troy ounce. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2021. Dit staat in het Financieel Jaarplan 2023. 

Om meer inkomsten te krijgen uit de goudsector zijn de royalty’s die de kleinschalige goudbedrijven moeten betalen aan de overheid vanaf 2022 verhoogd van 2.275% naar 4.5%.

Momenteel is de goudsector één van de belangrijkste sectoren waar Suriname haar inkomsten vandaan haalt. De bijdrage van de goudsector aan het BBP van Suriname bedraagt 8,5% in 2021.

Het aandeel van de groot mijnbouw in de totale goudproductie bedraagt 58% tegenover 42% van de kleinschalige mijnbouw.

Goudprijs

Zoals bekend is de prijs van goud nog steeds gelinkt aan de US$. Als de waarde van de US$ afneemt, stijgt de prijs van goud en andersom ook. Internationale analisten denken, dat door een recessie in 2022 goud zal stijgen in waarde. Goud verkeerde in 2021 onder goede economische omstandigheden. Er wordt gevreesd dat een mogelijke recessie in combinatie met de spanningen rondom de oorlog in Oekraïne goud zelfs boven de USD 2l.000 per troy kan doen stijgen.

Het probleem rond de illegale goudsector blijft in Suriname nog steeds een probleem dat door beleidsmakers strategisch moet worden opgelost. Binnen de illegale goudsector blijft het probleem van milieuvervuiling groeien, waarbij meerdere malen vanuit milieu-instituten wordt gewezen op de schadelijke gevolgen van de mijnmethode en het gebruik van kwik.

SS

error: Kopiëren mag niet!