Onderzoek uit 2019: Patriarchale opvattingen inzake gendergelijkheid moeten veranderen

Het onderzoek “Landelijke Gezondheidsenquête onder Vrouwen voor Suriname 2019” toont aan, dat 32 procent van de vrouwen tenminste een handeling van lichamelijk en/of seksueel geweld door een intieme partner heeft ervaren in haar leven. Dit bericht het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag 24 september.

  • Waarom het ministerie nu komt met een persbericht over een in 2019 uitgevoerd onderzoek, blijkt niet uit het persbericht.

Ook geeft dit onderzoek het resultaat voor stellingen die egalitaire (gelijkheids) opvattingen over gender weergeven waarbij alle ondervraagden (vrouwen tussen 15-64 jaar) stellingen werden voorgehouden over de rol van een vrouw in relatie tot haar man, gezin, thuis en financiën.

Hieruit bleek het volgende: 96% was het mee eens dat vrouwen en mannen het gezag binnen het gezin zouden moeten delen; en minder overeenstemming (77%) dat vrouwen hun eigen geld naar eigen inzicht zouden moeten kunnen uitgeven.

Bij de patriarchale opvattingen over gender zien we dat 62% van de vrouwen het ermee eens is. dat het normaal is dat mannen het hoofd van het gezin zijn en 65% het ermee eens is, dat het de taak van een vrouw is om zorg te dragen voor haar huis. Minder vrouwen zijn geneigd het ermee eens te zijn, dat vrouwen hun man altijd zouden moeten gehoorzamen (31%) of dat vrouwen verplicht zijn om seks te hebben met hun man (22%).

Helaas moet gesteld worden. dat in onze samenleving gendernormen/ rollen/ culturele opvattingen bestaan die mogelijke risico factoren zijn bij intiem partnergeweld en het gebruik van geweld aanmoedigen. Daarom is het aan te bevelen bewustwordingscampagnes op het terugdringen van gender gerelateerd geweld te richten op het veranderen van patriarchale opvattingen en normen, het belang van gendergelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheden, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

error: Kopiëren mag niet!