Kick off project schoonmaak en aanleg moestuinen scholen Wanica

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noord-West heeft vrijdag 23 september, op uitnodiging van de “Community Projecten Suriname”, de kick off bijgewoond van het project schoonmaak en aanleg moestuinen van de openbare scholen van Wanica, beginnende in de omgeving van Helena Christinaweg.

Community Projecten Suriname is een initiatief groep van enkele schoolleiders en medewerkers van het Bureau Eenheid. Naast deze initiatiefnemers wordt dit project ook in samenwerking met het VHP-Assembleelid Reshma Mangre uitgevoerd.

Het is nu vakantie en de scholen en de omgeving zijn hierdoor extra begroeid. Het gevolg is dat aan het begin van het nieuwe schooljaar dit een gevaar kan vormen voor de veiligheid van zowel de leerlingen, leerkrachten als de bezoekers. Verder creëert het een onaangename school -en werkomgeving voor de genoemde groepen.

Op grond hiervan heeft het comité het initiatief genomen een schoonmaak project uit te voeren in de omgeving van de openbare scholen en ook om een moestuin aan te leggen op de schoongemaakte scholen. 

Dit zal ervoor zorgen dat de leerlingen en leerkrachten het nieuwe schooljaar kunnen starten met een schone, veilige en aangename omgeving.

De kick off vond plaats op de O.S. Anne Bakkerschool te Helena Christinaweg. 

Verder waren aanwezig de minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed, het VHP-Assembleelid Henk Aviankoi,  districtsraadsleden en de bestuursdienst van Wanica Noord-West. Alle sprekers juichten dit initiatief toe.

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh, die president Chandrikapersad Santokhi vertegenwoordigde,  gaf in een korte toespraak aan, dat deze initiatieven ook onderdeel zijn van de werkzaamheden van een districtscommissaris, die als één van de hoofdtaken heeft het zorgen voor orde, rust en veiligheid van de burgers. In deze ook veiligheid in de vorm van een schoon milieu voor schoolgaande kinderen. 

Een ander onderdeel van de werkzaamheden van het commissariaat is burgerparticipatie. En dit initiatief is zeker een goed voorbeeld daarvan. In het bestuursressort Wanica Noord-West zijn hiervoor reeds vele initiatieven genomen door buurtorganisaties om hun woonomgeving schoon te houden. 

Namens president Santokhi worden de initiatiefnemers gefeliciteerd met dit mooi project. 

Vanuit het Kabinet van de President zijn er ook mogelijkheden om gemeenschapsprojecten in te dienen, waarbij middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor renovatie en onderhoud van gebouwen en schoolterreinen.

Tot slot nodigde de districtscommissaris de initiatiefnemers uit om in haar bestuursressort in samenwerking met bestaande initiatiefnemers en buurtorganisaties van het bestuursressort “als ėėn Wanica” meerdere projecten uit te voeren.

error: Kopiëren mag niet!