Actie bond bij SoZaVo opgeheven

Tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) van de Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (BASZ) woensdag 7 september zijn de resultaten van een gesprek met minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, voorgehouden aan de leden.

In de ALV is het besluit genomen dat de actie wordt opgeheven. Een gesprek tussen de minister, de directie van SoZaVo en de BASZ vond afgelopen dinsdag plaats. Partijen bogen zich over de verschillende punten die de bond in een petitie had opgenomen.

Minister Ramsaran stelt, dat de gesprekken positief zijn verlopen. Vanuit het ministerie is gekeken naar de verschillende personeelszaken, waarbij een reeks van beschikkingen intussen is afgehandeld. Ook is gewerkt om conform het budget de nodige middelen vrij te maken voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden, registratieformulieren en schoonmaakmiddelen Ook de situatie van de verschillende SoZaVo-kantoren is ter sprake gekomen. 

De bewindsman zegt verder, dat er uitgebreid is gesproken over de verschillende punten die zijn opgenomen in de petitie van de bond. “Als ministerie blijven wij kijken naar de mogelijkheden hoe wij zaken kunnen blijven voortstuwen, zodat de ambtenaren gemotiveerd hun werk blijven voortzetten.”

De SoZavo-minister geeft ook aan, dat hij te allen tijde ervoor openstaat om in dialoog te treden, zodat samen met de bond gewerkt wordt aan structurele oplossingen voor de jarenlange problemen. 

error: Kopiëren mag niet!