SAO-cursisten Saramacca krijgen starterspakket als stimulans voor eigen bedrijf

In het district Saramacca mochten 31 SAO-cursisten die met succes de trainingen ‘Textiele Werkvormen’ en ‘Electro Huisinstallatie’ hebben afgerond, een starterspakket maandag 22 augustus in ontvangst nemen als stimulans om een eigen onderneming te beginnen. Zo zijn de cursisten van Textiele Werkvormen voorzien van een naaimachine, terwijl de geslaagden van Electro Huisinstallatie een toolkit in ontvangst mochten nemen. 

De geslaagden hebben hun starterspakket uit handen gekregen van de directrice van de SAO, Joyce Lapar, de voorzitster van de Raad van Bestuur van de SAO, Naomi Esajas-Friperson, de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, en projectmanager Jaswant Doekharan. 

Beide trainingen zijn verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling in opdracht van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). Dit geschiedde in het kader van het Basic Needs Trust Fund (BNTF)-9 project ‘Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen’. Het project is reeds afgerond en is gefinancierd door de Caribbean Development Bank. 

Met dit project heeft het ministerie jongeren gestimuleerd om een micro-onderneming op te zetten en dus zelfvoorzienend te zijn of om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. 

SAO-directrice Lapar heeft in haar spreekbeurt het belang aangegeven van de trainingen voor de trainees. Met de trainingen hebben ze volgens haar handvatten aangereikt gekregen om aan de slag te gaan waardoor ze hun brood mee kunnen verdienen en daarmee ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het land. 

Nu de trainingen zijn afgerond, legt Lapar de volledige verantwoordelijkheid in handen van de geslaagde cursisten om zich verder te ontwikkelen tot succesvolle ondernemers of werknemers. 

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga heeft de cursisten aangespoord om zowel de opgedane kennis als het starterspakket nuttig te gebruiken door in te spelen op de behoefte en vraag in het district naar zowel kledingstukken als het klussen aan huisinstallaties. 

De voorzitster van de Raad van Bestuur SAO, Esajas-Friperson, die namens de minister van AW&J ook het woord voerde, noemde het project een mijlpaal voor niet slechts de cursisten, maar ook voor het ministerie en voor de SAO. Met dit project heeft het ministerie volgens haar invulling gegeven aan het beleid om jong ondernemerschap en zelfredzaamheid te stimuleren onder jongeren, waardoor deze groep op een volwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. Ze heeft de cursisten aangemoedigd om daadwerkelijk te starten met een onderneming nu ze ook een starterspakket aangeboden hebben gekregen.

error: Kopiëren mag niet!