Niet-presterende ministers hebben kritiek op Onderwijs-minister met een droom

De minister van Onderwijs wordt geacht een deskundige te zijn op het gebied van onderwijs. Ze is gepromoveerd tot doctor. De minister is een deskundige op het gebied van onderwijs. De competenties die deze minister heeft, behoren tot de beste in Suriname, maar er is tenminste een professor die deze status heeft bereikt door steeds te promoveren. 

We hebben in het begin kritiek gehad op de minister, omdat we vonden dat ze nog niet begonnen was met het uitvoeren van onderwijsbeleid. Maar, er zijn meerdere personen in Suriname, die in de sector werkzaam zijn geweest, die beweren deskundig te zijn. In elke zin worden dan de woorden / uitdrukkingen ‘competentie’, ‘eindtermen’ en ‘didactische vaardigheden’ gebruikt. En daaruit moeten we dan concluderen dat deze personen deskundig zijn. Menigeen is zelfs minister geweest, maar naast promotie tot ‘Rambo’ en ‘Iron Woman’ is men niet gekomen. 

De huidige minister is een onderwijsdeskundige en van haar wordt verwacht dat ze bakens verzet. Het is over het algemeen zo dat adviezen en maatregelen van echte deskundigen die ‘out of the box’ zijn en niet conventioneel, stuiten op verzet. Elke keer wanneer de manier waarop we zaken doen en wat niet deugt, drastisch wordt veranderd, dan springen een heleboel mensen om zich tegen de verbetering te verzetten.

Daaronder heb je een groep die steevast tegen elke verandering is. Men geeft dan niet veel uitleg waarom men tegen is, maar men volstaat met dooddoeners als ‘het zal niet werken in Suriname’, ‘Suriname is er niet klaar voor’, ‘het is gekopieerd uit een ander land’ etcetera. Mediawerkers vragen dan niet door waarom dingen niet goed zijn. Het klinkt allemaal deskundig, dus men neemt het voor zoete koek. Een deel protesteert, omdat men in de sector zit en niet bereid is om trainingen te gaan volgen en nieuwe dingen te leren. Die mensen zijn lui en vinden dat ze te weinig verdienen om nu weer hun hoofden te gaan pijnigen in de schoolbanken. Maar, eigenlijk behoort onderwijsvernieuwing en innovatie steeds plaats te vinden.

Onderwijzers moeten niet tegen verandering zijn, maar de grote pushers van verandering in de samenleving. Immers, zij leiden de volgende generatie op. En wat wordt vanuit het onderwijs afgeleverd aan de arbeidsmarkt? Het zijn mensen met een bachelor of mastertitel die totaal ongevoelig zijn voor ethiek en waarden en normen. 

Het onderwijs is gevoelloos geworden, het gedeelte van de ethiek en de waarden en normen is vervaagd en versleten. Er wordt jarenlang gesproken over vernieuwing van het onderwijs. Ook wordt er jarenlang geklaagd over het probleem van de zittenblijvers en het uitvallers van leerlingen die willen en kunnen leren maar geen opties hebben. Het probleem van de jongeren die niet in onderwijs, in training of in een situatie van werkgelegenheid zitten, is groot in Suriname. Deze situatie leidt – als het gepaard gaat met werkloosheid – tot 2 gevolgen: of komt er een revolutie en omwenteling van de macht in het land of komt er een massale exodus uit het land naar oorden waar het gras groener lijkt te groeien. In Suriname is een mix van beide gevolgen te zien.

In Suriname zijn pogingen ondernomen om onderwijsvernieuwingen door te voeren. Dan hebben we het ten eerste over het vernieuwen van het curriculum of de lesinhoud. Er zijn boeken geïmporteerd in samenwerking met een uitgever. Een deel van de boeken is afgekeurd vanwege het gedeelte van het seksueel onderwijs dat niet past in de Surinaamse cultuur. Het is onbekend wat de gevolgen zijn van het invoeren van de nieuwe boeken. Maar de curriculumontwikkeling is meer dan nieuwe boeken. Het is van belang wat voor soort burger we in Suriname willen opvoeden. En daarom is het van belang dat het directoraat Jeugdzaken in een activiteit heeft vastgesteld wat de kwalificaties moeten zijn van de Surinaamse jeugdige. 

Een andere ontwikkeling welke men geprobeerd heeft uit te voeren is het invoeren van het Engels in het basisonderwijs. Daarnaast is geprobeerd om het totale lager onderwijs (basis en voortgezet) te integreren in een systeem en 1 school.

Wij betreuren dat de minister van Onderwijs baanbrekend werk wil verzetten en heel interessante vernieuwingen heeft aangekondigd, maar dat het veld en personen uit de politiek bezwaren hebben. Veel van de bezwaren zijn door ons niet te volgen en zijn ook niet inhoudelijk van aard. 

De aanvallen op de minister van Onderwijs zijn politieke aanvallen en niet ingegeven door liefde voor Suriname. De aanvallen komen van voormalige ministers die 0,0 hebben uitgevoerd op het ministerie. De aanval wordt gepleegd door een aantal ‘nietsnutters’ van ministers. Deze nietsnutters van ministers zijn totaal niet geloofwaardig. Wij verwachten dat deskundigen zich uitspreken over de vernieuwingen van de minister, en men moet eerlijk zijn, al is men in het ontwerpen van de vernieuwingen niet betrokken.

error: Kopiëren mag niet!