Minister Achaibersing: “Parmessar is een grote “awari domri””

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning noemt Rabin Parmessar, NDP-fractieleider in het parlement, een grote “awari domri”. Hij doet voorkomen alsof zijn inborst schoon is, aldus de minister. Achaibersing vindt het ironisch, dat de fractieleider van de NDP nu zit te schreeuwen dat het herstel van de economie niet snel genoeg gaat, terwijl juist de NDP-regering verantwoordelijk is voor de compleet kapot geslagen economie. Financieel en economisch bevond het land zich in een diep dal. Naast grote inspanningen en offers neemt het enige tijd in beslag om zaken weer duurzaam te herstellen, aldus de Financiën-minister. 

Bij de regeringsovername op 16 juli 2020 zat het land financieel en economisch totaal aan de grond.

“Laat hij vertellen, dat de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad hem, Achaibersing, toen had benaderd om te helpen in de zoektocht naar financiële middelen om de salarissen van ambtenaren te kunnen betalen en een aflossing te doen van een IDB-lening”, zegt de Financiën-minister. Hij zegt, dat de NDP-fractieleider het volk ook moet vertellen, dat de toenmalige regering op 10 juli 2020 een bedrag van SRD 270 miljoen van de overheid heeft laten overboeken bij de SPSB, opdat de inkomende regering toen financieel geen kant op zou kunnen voor de uitbetaling van salarissen. Dat was de inborst van de toen uittredende regering.

Stemmingmakerij en moraal ridder

Achaibersing noemt de aantijgingen aan zijn adres door de NDP-fractieleider in de kwesties van onder andere New Surfin, HPSG en het Blauwmeer Project niets anders dan stemmingmakerij om de bevolking een rad voor de ogen te gooien.

“Hij moet met bewijzen komen dat ik in deze en andere kwesties 1 cent voor eigen persoonlijk voordeel heb aangewend”, aldus de minister, die zegt er zeker van te zijn dat hij dat niet kan zeggen van de NDP-fractieleider. Hij verwijst naar de “aankoop” van een VW Amarok voertuig voor SRD 22.000 door betrokkene toen in de functie van minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Het voertuig met een veel hogere waarde, was niet eens in het bezit van LVV. “Toen het hem te heet onder de voeten werd heeft hij het voertuig snel teruggegeven. Dan komt deze meneer de moraalridder uithangen”, zegt Achaibersing.

Over het door de NDP-fractie ingediend verzoek voor een strafrechtelijk onderzoek in de kwestie HPSG zou Parmessar het antwoord van de procureur-generaal daarop met de samenleving moeten delen.   

Wel informatie aan DNA

Het verwijt als zou hij steevast weigeren informatie en documenten te vertrekken aan het parlement, zegt Achaibersing dat de fractieleider bewust ervoor kiest om onjuistheden te verkondigen. Op 18 juli nog heeft de minister van Financiën en Planning het parlement de voorlopige cijfers doen toekomen van de realisaties van de lopende begroting voor de periode januari tot en met april. Ook de staatsschuld statistieken over de periode januari tot en met mei 2022 zijn aan het parlement verstrekt.

Achaibersing wijst met nadruk erop, dat het zijn ministerie ruim anderhalf jaar heeft gekost om orde op zaken te stellen met betrekking tot de staatsschuld van het land. Het was een complete puinhoop. 

Voor wat betreft de besteding van de Covid-gelden zijn de rapportages en cijfers voor de periode tot en met december 2021 reeds naar de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) gestuurd ter controle. Het rapport en de cijfers van dit jaar gaan nu ook richting de CLAD voor controle. De bevindingen van de CLAD zullen na ontvangst ook aan het parlement worden aangeboden. 

  • Het woord ‘awari-domri’ valt regelmatig in de Surinaamse politiek wanneer men de foute elementen in de politiek wenst aan te duiden. Het is het equivalent van de vos die passie preekt. De awari-domri (awari-dominee) is een leugenachtige en huichelachtige figuur in de Surinaams-creoolse verteltraditie. De awari-domri is een figuur uit een odo, een Surinaams-creoolse gezegde dat als volgt luidt: ‘Awari domri taki fowru no bun fu yang, ma en mofo lai nanga wiwiri’ oftewel ‘Awari de predikant raadt het eten van kippen af, terwijl zijn bek vol zit met kippenveren’. Deze uitdrukking is bestemd voor personen die de predikant uithangen en wijze lessen doceren, terwijl men ze zelf niet naleeft. 

SS

error: Kopiëren mag niet!