BTW-tarief nog definitief vast te stellen

Het tarief van de Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) zal na een goede prognose nog definitief worden vastgesteld. Thans wordt nog over de hoogte van het BTW-tarief gediscussieerd.

Dit zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning donderdag bij de voortzetting van de behandeling in de Nationale Assemblee van het wetsontwerp over de invoering van BTW. In het huidig wetsontwerp wordt over een BTW-tarief van 15% gesproken.

Tijdens de debatten in het parlement hebben diverse leden opmerkingen geplaatst achter de hoogte van het tarief van 15%. Men wilde weten op grond waarvan de minister gekomen is op een tarief van 15% en of dit tarief geen grotere belastingdruk legt op de consument. Minister Achaibersing zei geluisterd te hebben naar de opmerkingen. Hij heeft daarom besloten na een goede prognose een definitief voorstel te zullen doen aan het parlement.

De bewindsman benadrukte, dat de invoering van BTW, dat in de plaats zal komen van de huidige omzetbelasting, cruciaal is voor een effectieve heffing en inning van belastingen.  Volgens berekeningen van de Centrale Bank van Suriname zal bij een BTW-tarief van 15% de inflatoire werking neerkomen op 6%. Bij een lager BTW-tarief zal het effect op de inflatie dus ook minder zijn.

Algemeen tarief

Volgens het wetsontwerp geldt bij BTW een algemeen tarief van 15% in combinatie met 0% voor de uitvoer van goederen en het verlenen van diensten vanuit Suriname aan in het buitenland woonachtige of gevestigde afnemers. Het tarief van 0% is eveneens bij een selectie van goederen en diensten die tot de eerste levensbehoeften sfeer behoren. Hieronder vallen onder meer de levering van elektriciteit, water, kookgas, openbaar personenvervoer, diensten die door ziekenhuizen worden verricht, levering van geneesmiddelen en medische kunst- en hulpmiddelen, levensverzekeringen en ziektekostenverzekering. Vrijgesteld van BTW zijn onder andere de levering van brandstof, de levering van onroerende goederen en toegang tot openbare vermakelijkheden.

De invoering van BTW past in de wereldwijd reeds decennia ingezette trend om een verschuiving te doen plaatsvinden van directe- naar indirecte belastingen. De meest landen beschikken reeds over een BTW-heffing. De invoering van BTW in Suriname staat niet ter discussie.

De uitdaging is wel om een werk- en uitvoerbare BTW-heffing in te voeren. Reeds bij de invoering van de huidige omzetbelasting was de introductie van de BTW in het vooruitzicht gesteld. De BTW is een algemene consumptiebelasting.

De verwachting is dat bij een correcte invoering van de BTW ongewenste inflatoire effecten op prijzen van goederen en diensten beperkt zullen blijven. 

SS

error: Kopiëren mag niet!