Het district Wanica op de politieke operatietafel

Het district Wanica heeft een oppervlakte van 443 km², dat is gelijk aan (443/ 163.820) X 100% = 0.27% van het Surinaamse grondgebied) en telde in 2012 een bevolking van 118.222 zielen, dat is gelijk aan  (1118.222 / 541.638) X 100% = 21.83% van de Surinaamse bevolking. Eenvoudiger uitgelegd komt het erop neer, dat 21.83 % van de Surinaamse bevolking de beschikking heeft over 0.27% van het Surinaamse grondgebied. De bevolkingsdichtheid in Wanica is (118.222 : 443) = 267 inwoners per km². De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Suriname is ( 541.638 :163.820)= 3.3 inwoners per km². 

Volgens de kiezerslijst van 2020 telde het district Wanica 92.971 geregistreerde kiezers. De goed uitgebrachte stemmen in Wanica op 25 mei 2020 was 70.944. De kiesdeler in Wanica was  op 25 mei 2020 (70.944 : 7) = 10.134 kiezers.

Het district Wanica telt 7 ressorten; 7 DNA-leden; 113  RR-leden en 21 DR-leden. Dit district is gezegend met (7+113+21) = 141 volksvertegenwoordigers op nationaal en regionaal niveau.

De uitslag van de verkiezingen in district Wanica op 25 mei 2020 was:

Ik roep de 12 politieke partijen (zie tabel 1) op die minder dan 2% van de stemmen in Wanica behaald hebben om in 2025 niet meer aan de verkiezingen in Wanica deel te nemen. Het is niet slecht bedoeld. Uw kostbare tijd, alle inspanningen en kapitaal zijn verloren gegaan. In het beschaafd Nederlands zou men zeggen: “ik heb in de zee geploegd.”  De bevrijder van Latijns-Amerika Simon Bolivar, had heel wat goede bedoelingen met Latijns-Amerika. Zijn grootste droom  de schepping van een federatieve republiek “Groot Colombia” zag hij uiteenvallen in een vijftal staten. Op zijn sterfbed fluisterde hij teleurgesteld: “Yo he arado en el mar” (Ik heb in de zee geploegd).

De PL en de ABOP zijn een lijstverbinding aangegaan in Wanica. Het resultaat was een zetel voor die combinatie. Waren zij afzonderlijk de verkiezingen ingegaan, dan zouden zij geen zetel behalen in Wanica. De politieke strijd in Waninca op 25 mei 2020 ging tussen de VHP, de NDP en de ABOP/PL. De politieke partij, de NPS, behaalde  op 25 mei 2020 in Wanica 4.592 stemmen. Wil de NPS in 2025 een zetel in Wanica behalen, dan zal de partij met meer dan 100% groeien.

Ik schrijf niet graag over politici, maar in dit artikel zal ik wel een korte opmerking maken over die dame van de politieke partij STREI!. Deze politica heeft een tekort aan elementaire beschaving. Deze dame gaat nooit in de politiek succes kunnen boeken vanwege haar politiek gedrag. De politieke partij A-20 heeft 6.4 maal zoveel stemmen behaald dan STREI! in Wanica.                       

Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!