Twee BO’s geïnstalleerd in Nieuw Jakobkondre

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bericht woensdagavond 3 augustus, dat afgelopen weekend minister Gracia Emanuel tijdens een werkbezoek aan het dorp Nieuw Jakobkondre, in het Matawai gebied, twee bestuursopzichters (BO’s) heeft geïnstalleerd. Het ministerie verzuimt echter te vermelden wie beide bestuursopzichters zijn en waar de twee tewerk worden gesteld.

De bewindsvrouwe zei bij de installatie onomwonden en duidelijk, dat de twee nieuwe bestuursambtenaren en de overige bestuursambtenaren zich nu in hun respectieve ressorten in het binnenland moeten vestigen om hun gebieden tot ontwikkeling te brengen. 

Bij de installatie plechtigheid waren ook de districtscommissarissen (dc’s) Walter Bonjaskie en Ludwig Mendelzoon van respectievelijk Boven Saramacca en district Brokopondo aanwezig. Beide dc’s hielden de nieuwe bestuursambtenaren voor, dat ze hun werk naar eer en geweten conform de eedaflegging moeten uitvoeren. ”Er zal ongetwijfeld verleiding in materiële opzichten op je pad komen. Echter ligt het aan jou om het ambt hoog en schoon te houden”, sprak Bonjaskie.

Mendelzoon hield de aanwezigen voor, dat financiële middelen belangrijk zijn voor de ontwikkeling, maar dat er ook middels samenwerking en goede communicatie heel veel bereikt kan worden.

De ROS-bewindsvrouwe drukte de nieuwe BO’s op het hart om te werken aan de eenheid, omdat het een belangrijk instrument is voor het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling.

Voorts nam de minister de gelegenheid om met dorpsbewoners van gedachten te wisselen over knellende vraagstukken. De elektriciteitsvoorziening en de ontoegankelijkheid van de weg naar Nieuw Jakobkondre zitten de bewoners dwars en ze hebben hun beklag daarover gedaan. Zowel Bonjaskie als minister Emanuel hebben de dorpelingen ook uitgelegd waarom de aanpak van deze problemen niet vlotten.

Bij het elektriciteitsvraagstuk hebben de dorpelingen ook een aandeel vanwege de vele oneigenlijke aansluitingen. Bij de rehabilitatie van de weg naar Nieuw Jakobkondre zal er goed met IAmGold/Rosebel worden overlegd, aldus het ministerie van ROS.

error: Kopiëren mag niet!