Presidentieel adviseur Dijksteel: “President zal tegemoet komen aan bepaalde eisen betogers”

President Chandrikapersad Santokhi zal tegemoet komen aan bepaalde eisen van de betogers die met een pennenstreek te realiseren zijn. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in die richting reeds een schot voor de boeg gegeven. Dit zegt Stanley Dijksteel, adviseur van de president tevens bestuurslid van de VHP. Volgens hem doet de president er alles aan om een dialoog met de betogers tot stand te brengen. Hij geloof en denkt dat de president aan bepaalde eisen van de betogers zal voldoen. 

Het stellen van voorwaarden aan de regering waaraan eerst voldaan moet worden alvorens om de tafel te gaan zitten vindt de presidentieel adviseur niet zo handig, omdat het niet bijdraagt aan het doorbreken van de impasse en de polarisatie alleen maar scherper maakt. Gelet op de laatste ontwikkelingen die indiceren, dat de president bepaalde eisen van de betogers zal inwilligen zegt Dijksteel dat plooien gladgestreken kunnen worden. Het is niet meer zo dat men hard met de mes op de keel om de tafel wil zitten. Er zijn inderdaad zaken die met een pennenstreek afgedaan kunnen worden, maar voor andere zaken zal er meer tijd nodig zijn en een bepaalde tijdspanne voor uitgestippeld worden om tot een oplossing te komen.

Oprechtheid demonstranten 

Dijksteel gelooft in de oprechtheid van de demonstranten. Men geeft uiting aan hun gevoelens van ontevredenheid. Men heeft het recht om te demonstreren zolang het er ordentelijk aan toe gaat. De regering is zich ook terdege ervan bewust, dat vanuit de hoek van politieke tegenstanders men de protestacties zal willen misbruiken om politieke doelen na te streven, zoals het afzetten van de regering.

Volgens de adviseur van de president moet men weten wat het afzetten van de regering betekent. Het land wordt weer in een diep dal gedompeld. Het uitschrijven van verkiezingen gaat zeker weer zoveel tijd en geld kosten. Internationaal zal het vertrouwen dat moeizaam is opgebouwd om de economie op spoor te brengen weer herwonnen moeten worden. We gaan weer terug bij af zijn. Hij vindt het daarom zeer prijzenswaardig van de actievoerders die nu hebben gesteld bereid te zijn om aan de tafel te gaan zitten indien aan bepaalde van hun eisen wordt voldaan. 

Over de acties in het district Coronie afgelopen woensdag waarbij ontevreden burgers de weg barricadeerden, zegt Dijksteel dat er harde informatie is, dat daar vanuit de hoek van politieke tegenstanders men probeert een graantje mee te pikken om de boel op stelten te brengen. De situatie daar is nu echter onder controle. Het recht om te demonstreren heeft een ieder, maar men dient ervoor te zorgen dat daarmee rechten van anderen niet vertrapt te worden. Het barricaderen van de openbare weg is zo een handeling. In het kader van de handhaving van de orde zal opgetreden worden.  

“Slaapactie” niet nodig

De “slaapactie” bij het Onafhankelijkheidsplein die de betogers donderdagavond zou beginnen waarbij gebivakkeerd zou worden is volgens Dijksteel eigenlijk niet nodig. Hij heeft begrepen dat deze vorm van actie bedoeld is om extra druk uit te oefenen op de regering, maar die zou niet meer nodig zijn, omdat de regering reeds bezig is aan bepaalde eisen te voldoen.

Dat politieambtenaren op persoonlijke titel de protestacties mede leiden vindt Dijkstijl als oud-politieman onkan. Hij zegt niet aan het recht van demonstreren van die politieambtenaren te komen, doch wijst erop dat politieambtenaren tot taak hebben de openbare orde te handhaven. Wat ze aan gezag zullen verliezen bij de uitoefening van deze taak, is voor hun eigen rekening, zegt Dijksteel. Hij kijkt uit naar hoe de leiding van het politiekorps hiermee omgaat.

SS 

error: Kopiëren mag niet!