SLM negeert Engels vonnis om aan betalingsverplichting jegens Amerikaans leasebedrijf te voldoen

AELF zet alles op alles om verschuldigde ruim US$ 4 miljoen plus kosten en rente van SLM los te krijgen

Het Amerikaanse leasebedrijf Aircraft Engine Lease Finance, Inc., gevestigd te Chicago, gaat alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM, Surinam Airways) voldoet aan een vonnis van de Engelse handelsrechtbank om het bedrijf in Chicago een achterstallig bedrag groot US$ 4.294.073,40 – plus kosten (meer dan 80.000 Britse pond) en rente – te betalen.

De SLM had bij dit leasebedrijf vliegtuigen geleased maar voldeed sinds 2020 niet meer aan de betalingsverplichtingen overeengekomen in een schikkingsovereenkomst. Dit laat het bedrijf exclusief weten aan de redactie van Dagblad Suriname.

“Surinam Airways voldeed niet aan een bevel van de Engelse handelsrechtbank waarin werd geëist dat de leasemaatschappij uiterlijk op 6 juli 2022 een bedrag van vele miljoenen dollars had moeten betalen”, aldus het Amerikaanse leasebedrijf tegenover Dagblad Suriname.

SLM houdt zich niet aan overeenkomst ondanks uitstel van betaling

De SLM had een Airbus A340 tussen 2015 en 2020 in gebruik van het Amerikaanse leasebedrijf. Als gevolg van de spanning in de luchtvaartsector bij het begin van de Covid-19-pandemie, stond AELF de SLM toe de aanvang van de betalingen met zes maanden uit te stellen en de schuld te betalen over een periode van 41 maanden. Zelfs met deze overwegingen hield de SLM zich niet aan de overeenkomst, waarop AELF een rechtszaak aanspande wegens contractbreuk.

“Het is nu de taak van AELF om te trachten het vonnis uit te voeren met alle geschikte middelen en in elk rechtsgebied waarin SLM actief is of activa heeft”, zo laat het leasebedrijf weten.

Schikkingsovereenkomst niet nageleefd door SLM

Deze zaak vloeit voort uit een schikkingsovereenkomst aangegaan in juni 2020, op grond waarvan Surinam Airways ermee instemde om AELF $ 4.125.000,00 te betalen. SLM verzocht – en AELF stemde ermee in – dat de betalingen zouden beginnen in december 2020, wat SLM een “vakantie” van zes maanden gaf, tijdens de Covid-pandemie.

Maar, de SLM kon niet op tijd betalen.

AELF diende hierop een aanklacht in wegens contractbreuk bij de Commercial Court in Engeland.

In reactie op de claim van AELF voerde SLM een zeer technisch argument aan, dat de luchtvaartmaatschappij niet correct werd bediend onder de Engelse State Immunity Act, omdat de luchtvaartmaatschappij volgens de luchtvaartmaatschappij “een soevereine staat” is.

AELF stelt in haar schrijven aan Dagblad Suriname in reactie op dat argument van de SLM:

“Ten eerste, zelfs als de luchtvaartmaatschappij een staat zou zijn, zou zij geen immuniteit hebben met betrekking tot commerciële activiteiten. Ten tweede bevat de leaseovereenkomst voor vliegtuigen, waaruit dit geschil voortvloeit, een uitdrukkelijke afstand van soevereine immuniteit. Ten derde stelt SLM’s eigen bewijsmateriaal – een getuigenverklaring van haar chief legal officer – duidelijk dat SLM een entiteit is die losstaat van de staat. Ten vierde, zelfs als de SLM een staat was en op een specifieke manier moest worden bediend, stemde de luchtvaartmaatschappij in met betekening van het proces door een gerechtsdeurwaarder in Suriname. Desalniettemin leidde het argument van SLM tot twee hoorzittingen; in beide werden de argumenten van SLM afgewezen. SLM vroeg toen toestemming om in beroep te gaan, maar dat werd verworpen.”

SLM niet aanwezig bij hoorzitting in Kort Geding

Op 22 juni 2022 vond in Kort Geding een hoorzitting plaats over het verzoek van AELF. De SLM diende geen bewijs in en was ook niet aanwezig op de hoorzitting.

AELF kreeg het volledige bedrag van haar vordering toegewezen, vermeerderd met rente en kosten, die allemaal uiterlijk op 6 juli 2022 betaald hadden moeten zijn.

“Er is echter geen betaling ontvangen. AELF neemt de schending door de SLM van haar contractuele verplichtingen en deze vertragingstactieken serieus: het heeft eerder een procedure tegen SLM in Suriname aangespannen om tegoeden te bevriezen en het zal nu stappen ondernemen om de betaling van dit vonnis veilig te stellen in welk rechtsgebied dan ook waar SLM activa heeft”, aldus het Amerikaanse leasebedrijf tegenover Dagblad Suriname.

SLM deelt geen “bedrijfsgevoelige en financiële informatie”

Dagblad Suriname heeft uiteraard de SLM-CEO Paul de Haan over het vorengaande benaderd, maar hij verwees de redactie door naar zijn afdeling Corporate Communications. In de loop van zondagmiddag ontving de redactie deze reactie van genoemde afdeling:

“Zoals u weet is de SLM momenteel in de heropstart fase van de operatie om aanstaande woensdag een aanvang te kunnen maken met de vluchten van en naar Amsterdam. Onze prioriteit gaat op dit moment hiernaar uit. Wij begrijpen dat u de gemeenschap zo omstandig mogelijk wil informeren. Echter gaat het bij uw vragen om bedrijfsgevoelige en financiële informatie welke wij helaas niet met u kunnen delen. In haar streven naar optimaliseren van de dienstverlening, doen de directie, de RvC en het personeel van de SLM er alles aan om het vertrouwen van de gemeenschap terug te winnen en de operatie zo solide mogelijk uit te voeren. Wij gaan niet voorbij aan uw rol in dit streven en zullen daarom u zo omstandig mogelijk informeren zodra dat mogelijk is.”

SKM drijft op haar passagiers

Het voortbestaan van de SLM valt en staat met een solide financiële basis. Het is de levensader voor de luchtvaartmaatschappij, nog steeds een staatsbedrijf en dus draaiende vooral op gelden van het volk. En het is dat volk dat graag geïnformeerd wil worden over zaken als hoe de SLM vandaag de dag nog in staat is om een toestel in te huren. Het is het volk, het zijn de burgers, die zich afvragen waar dat geld vandaan komt. Die burgers hebben recht op transparantie ook en vooral als het gaat om die financiële informatie. Laat de SLM ook niet vergeten, dat het vooral haar klanten, de reizigers en dus de burgers, zijn die het bedrijf überhaupt nog die ‘flyings wings’ bezorgen.

(Klik hier voor meer informatie over de rechtzaak AELF – SLM.)

PK

error: Kopiëren mag niet!