Belfort (ABOP) over kwestie Sabaku Village: “Men zit er niet voor het belang van het volk”

Over de spanningen in de coalitiefractie, die volgens ingewijden zijn ontstaan naar aanleiding van de gronduitgifte van Sabaku Village, is duidelijk het laatste woord nog niet gezegd. Dat de ABOP/PL-fractie, heeft besloten voortaan zelfstandig te opereren is volgens ABOP-volksvertegenwoordiger Edward Belfort geen goede ontwikkeling. Wel stelt Belfort voorop nooit voorstander te zijn geweest dat er een alliantie was waarbij de coalitie fractieleider uit een andere partij komt. “Dat betekent dat je de eigen partij ondergeschikt maakt aan een andere partij. Maar, men wil niet luisteren. Ik had voorgesteld om het te doen zoals het altijd was, waarbij wij een zelfstandige fractie waren”, reageert Belfort op de ontstane ophef.

Volgens Belfort heeft de escalatie naar aanleiding van de gronduitgifte ook iets anders aan het licht gebracht, namelijk dat ‘eigenbelang’ nog niet is uitgebannen. “Je ziet dat men niet daar is voor het belang van het volk maar voor eigen belang”, merkt Belfort op, die verder aangeeft dat de gronden zijn toegeëigend door partijmensen. “Terwijl het volk op mensen stemt om het belang van het volk te dienen.” De volksvertegenwoordiger is van mening, dat de ruzie ernstige gevolgen zal hebben voor de samenwerking tussen de coalitiegenoten.

Hebzucht

“Corruptie, nepotisme en eigenbelang leiden tot onenigheid”, somt Belfort op. Hij bestempelt dit gedrag als “hebzucht” en grijpt naar de woorden van wereld icoon Mahatma Gandhi, dat “er genoeg is voor ieders noden maar niet genoeg voor ieders hebzucht’.

Beloofd

Belfort: “Wanneer deze gronden waren verdeeld onder buschauffeurs, hosselmannen, taxichauffeurs, verpleegkundigen, brandweermannen, politiemannen, studenten en mensen met een beperking dan was er gedaan wat aan het volk was beloofd.” 

Belfort haast zich om te zeggen, dat zelfs dan niet iedereen zou zijn geaccommodeerd, maar dat er dan wel een begin was gemaakt met een deel van het volk. “Het is gewoon jammer dat men dit doet”, constateert de volksvertegenwoordiger. Hij merkt ook op, dat hij nog geen gelijke verdeling onder kansarmen heeft kunnen waarnemen. “Sommige mensen willen kilometerslange stukken grond, terwijl het volksbelang niet de voorkeur krijgt”, verduidelijkt Belfort zijn visie op de ontstane situatie. Hij zegt tot slot zich diep te schamen voor het feit dat mensen die het kruis bezitten zichzelf zegenen. “Dit had ik niet verwacht”, aldus Belfort.

RB

error: Kopiëren mag niet!