VVW heeft na 38 jaar nieuw bestuur

“Maak de vereniging sterker”

De Vereniging van Winkeliers (VVW) vierde afgelopen zaterdag haar 38-jarige bestaan. De vereniging bestaat sinds 15 juni 1985 en is een van de oudste verenigingen van winkeliers in Suriname. De viering stond in het teken van de overgang van het oud naar het nieuw bestuur.

Over de scheidende voorzitter Rudi Balak werd vol lof gesproken, onder andere dat hij bijna twee generaties lang de vereniging heeft geleid. De voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK), Anil Padarath, feliciteerde de VVW en wenste het nieuwe bestuur succes toe. “38 jaar betekent heel veel”, zei de voorzitter van de KvK.

Ook de voormalige voorzitter van de KvK, Robert Ameerali, was aanwezig en noemde de uitdagingen die de vereniging heeft moeten doorstaan. Hij somde zaken als prijscontroles en bedreigingen voor het klein ondernemerschap op en zei dat ook nu deze zaken vrijwel niet zijn veranderd. Vaak lijkt het erop alsof de winkelier de enige factor is die voor prijsverhogingen verantwoordelijk is, terwijl ook politieke beslissingen van invloed zijn, lichtte Ameerali toe. Hij gaf als voorbeeld de aangekondigde verhogingen van de energietarieven. Vandaar dat hij in zijn korte toespraak aangaf, dat “de winkelier de pispaal is van de consument.” Ook Ameerali had bemoedigende woorden voor het nieuwe jonge bestuur. “Want het is ondankbaar werk”, voegde hij toe, onder andere vanwege het pro deo karakter van de functie. 

Aftredend voorzitter Rudi Balak bracht in herinnering. dat de vereniging met veel moeite is opgericht, omdat er geen geld beschikbaar was. Op de grens tussen 1999 en 2000 vond er nog een naamswijziging plaats waarbij de naam Vereniging van Kleine Winkeliers werd veranderd in Vereniging van Winkeliers. “We hebben ons best gedaan om de vereniging in stand te houden”, zei Balak.

Na deze toespraak van Balak werd de voorzittershamer overgedragen aan Darwesh R. Balak. Rudi Balk droeg het voorzitterschap over met de woorden “doe je best om de vereniging sterker te maken.”

De kersverse voorzitter Darwesh Balak dankte het vorig bestuur voor haar 38 jaar lange pro deo inzet en zei dat tegenwoordig inderdaad vrijwel niemand gratis wil werken, vandaar dat hij zijn huidige bestuursleden dankte voor hun beschikbaarheid. Hij voegde eraan toe zich ervan bewust te zijn, dat het geen gemakkelijke opgave wordt. “Vandaar dat wij u vragen ons te blijven adviseren”, zei hij tot slot.

Het bestuur bestaat verder uit Ashwien Soenderpersad, secretaris, Nicolea Partoredjo, tweede secretaris, Ishwanath Bhawanibhiek, ondervoorzitter en Virin Balak, penningmeester.   

error: Kopiëren mag niet!