Bewoners Wageningen leven in vrees voor wateroverlast

De bewoners van Wageningen in het distrikt Nickerie leven in vrees opnieuw met een ernstige wateroverlast te worden geconfronteerd. Met de regen die de komende weken wordt verwacht is de kans groot, dat hun woongebied onder water zal lopen waarbij het water wekenlang zal blijven hangen.

Vorig jaar rond deze tijd liepen grote delen van de woongemeenschap onder water door het niet adequaat functioneren van de hoofdsluis in het Sanicakanaal (zie foto hieronder) en de hoofdafvoerbuizen van het gebied. Bij  hoge waterstand in de nabijgelegen Nickerierivier stroomt het rivierwater door de niet optimaal functioneren hoofdsluis het Sanicakanaal in en via de hoofdafvoerbuizen het woongebied binnen. Bij veelvuldige regenval kan anderzijds het overtollig water ook niet optimaal worden afgevoerd.

Vorig jaar werden er noodoplossingen aan de sluis en de hoofdafvoerbuizen getroffen. Nu een jaar later is het nog steeds bij de toen getroffen noodmaatregelen gebleven. De toen vervangen sluisdeur werkt niet optimaal en de hoofdafvoerbuizen die wel functioneren zijn niet voorzien van terugslagkleppen. Bij zware regen kan het water slechts met een pomp het woongebied worden afgevoerd. De waterpomp (zie foto top) is via het districtscommissariaat beschikbaar gesteld. Ook de benodigde brandstof. 

Vrees

Hoewel het om een krachtige pomp gaat, vrezen de bewoners dat deze niet voldoende zal zijn bij zware regenval. Bovendien kan alleen bij eb het water worden uitgepompt doordat de sluis en de hoofdafvoerbuizen niet optimaal functioneren.

Thans raken bij de minste regenval de trenzen in het woongebied overvol en stroomt het water de woonerven binnen. Als straks zoals voorspeld de regen heviger wordt en voor een langere periode aanhoudt, dan vrezen de Wageningers dat hen hetzelfde zal overkomen als vorig jaar. Het water bleef toen wekenlang in het woongebied hangen en zorgde voor een dreiging voor de gezondheidssituatie. Het woongebied raakte bijna onleefbaar. Het woongebied Wageningen is feitelijk een ingepolderd zwampgebied.

Voor wat betreft de afvoer van overtollig water zal het altijd afhankelijk zijn van een goed functionerende sluis en hoofdafvoerbuizen voorzien van terugslagkleppen. De woongemeenschap Wageningen telt ongeveer 3.000 bewoners

SS   

error: Kopiëren mag niet!