Ministeriële virtuele vergadering tussen China en Caribische landen

De Volksrepubliek China en de negen Caribische landen die diplomatieke relaties onderhouden met China, waaronder Suriname, hebben vrijdag 28 april een virtuele vergadering gehouden. Deze tweejaarlijkse vergadering richt zich vooral op de relaties tussen de landen, primair gericht op de basisprincipes van wederzijds respect en belang.

Namens Suriname heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, aan deze vergadering deelgenomen. De vergadering werd geleid door de State Counselor en minister van Buitenlandse Zaken van China,Wang Yi, en de premier ad-interim van Dominica, Reginald Austrie. De vergadering stond in het teken van de herdenking van 50 jaar vestiging van formele banden tussen de landen.

De kernpunten tijdens de vergadering waren veelal gericht op versterking van de diplomatieke en politieke banden, capaciteitsversterking, klimaatverandering, rampenbeheersing, versterking van de economische banden (import-export) en “people-to-people exchanges”. De Caribische landen vroegen weer dringend aandacht en actie ten behoeve van kleine landen, zoals die in het Caribisch gebied, die worden geconfronteerd met extra uitdagingen, vanwege de onrealistische classificatie als middeninkomenslanden welke tot diverse belemmeringen leiden.

Minister Ramdin benadrukte eveneens de onrechtvaardige gevolgen van de classificatie, waaronder de belemmering tot concessionele financiering. Voorts heeft de bewindsman een summiere uiteenzetting gegeven van het beleid van de regering, die alles in het werk stelt om, mede gelet op de nationale strategische beleidsdoelen, buitenlandse investeerders aan te trekken (FDI’s), ‘human capital’ te versterken en ‘people-to-people exchanges’ te bevorderen.

China is opgeroepen om zijn invloed aan te wenden in internationale organisaties en instituten, in het bijzonder bij internationale financiële instellingen voor het verkrijgen van flexibele financiële ondersteuningen voor kleine landen, waaronder de Small Island Developing States. 

Twee belangrijke aspecten die aan de orde kwamen betreft de ‘Global Development Initiative’ en de ‘Global Security Initiative. Deze initiatieven, die door de Chinese regering zijn geïnitieerd, zijn verwelkomd door de Caribische landen die verdere follow- up hieraan zullen geven. 

De minister van Buitenlandse Zaken van China heeft tijdens dit overleg weer materiële- en technische assistentie toegezegd aan de Caribische landen ter waarde van US$2 miljoen bestemd voor de aanschaf van medische apparatuur en het opzetten van een fonds ten behoeve van rampenbeheersing

error: Kopiëren mag niet!