Biometrische paspoort goed beveiligen

In de Nationale Assemblee is de behandeling begonnen van een Wet Reisdocumenten. Deze wet heeft onder andere tot doel het verstrekken van fraudebestendigere reisdocumenten middels de opname van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen. Wat is het belang van een paspoort dat voldoet aan internationale standaarden? Het heeft te maken met de veiligheid en de herkenbaarheid internationaal aan de ene kant en aan de andere kant heeft het te maken met de aansluiting die plaats moet vinden op de paspoortlezers die tegenwoordig op alle grote luchthavens staan opgesteld. Passagiers doen veel nu zelf op de luchthavens, van bagage inchecken tot het inchecken voor een vlucht. Het begint heel vaak met een machinematig / automatisch lezen van een paspoort oftewel een bladzijde van het paspoort waarin alle persoonlijke gegevens staan vermeld. Het identificeren van de houder van de paspoort en het controleren of de identiteitshouder, de paspoorthouder en de toonder hetzelfde zijn vindt voor een groot deel machinematig plaats. Daarvoor worden persoonskenmerken en gegevens zoals foto’s op een bepaalde manier in het paspoort geboord via een laser. Namaken van het paspoort is dan moeilijk, misbruik wordt geminimaliseerd. Het paspoort is dan sterk in termen van veiligheid. Dat is dan een basisvoorwaarde voor het daadwerkelijk sterk maken van het paspoort namelijk: het ervoor zorgen dat zoveel mogelijk visumvrij naar zo veel mogelijk landen kan worden gereisd. Suriname is bezig geweest om het visum voor een aantal landen af te schaffen. Een belangrijk land daaronder is Nederland. Het begon met de diaspora en nu is de ‘vrijstelling’ oftewel de versoepeling voor alle Nederlanders. Terwijl Suriname overgaat en zelfs door het stof gaat met een elastieken ruggengraat om de rode loper voor de Nederlanders uit te spreiden, is Nederland juist de omgekeerde weg opgegaan met het accommoderen van Surinamers die op familiebezoek in Nederland willen gaan. Het aanvragen van een visum is in prijs van Euro 60 gegaan naar Euro 120. Dat is een onbarmhartige prijs. Verder is de dienstverlening met rasse schreden achteruit gegaan. Visa voor de Schengenlanden, eerder ordentelijk afgehandeld op de ambassade zelf, zijn afgestoten en worden nu gedaan door een agentschap/bureau dat de drukte totaal niet aankan. Burgers kunnen online visumafspraken maken, maar krijgen vaak te lezen ‘an error has occured’ (er is een storing opgetreden). Inloggen is een probleem, het klikken op als beschikbaar zichtbare data geeft ook dezelfde melding. Lukt het wel om een afspraak te maken dan is het na 3 – 4 maanden. Sommige vakanties worden 8-9 maanden van tevoren gepland, maar niet altijd is dat het geval. Suriname spreidt het bedje voor de Hollanders, maar die strooien alleen doornen op de weg van de Surinamers. De liefde is niet wederzijds, het is een eenzijdige liefde. Nederland en de agentschappen die ze inschakelt houden totaal geen rekening met de band die Surinamers hebben met Nederlanders (enkele tonnen) die van Surinaamse afkomst zijn en familie en vrienden zijn. Wie een Nederlands- / Schengenvisum wil, moet een vernedering ondergaan en bedelen. Er zijn daarom burgers, die ook nooit bij een buitenlandse reis denken aan Nederland.

De wet die wordt behandeld omvat regels omtrent het aanvragen en verkrijgen van verschillende soorten paspoorten, zoals de normale burgerpaspoorten (nationaal paspoort), de dienstpaspoorten, de diplomatieke paspoorten en ook de noodpaspoorten en de laissez-passer. En hoe deze kunnen worden ingetrokken of geweigerd.  Een laissez-passer  is een tijdelijk reisdocument afgegeven door een vertegenwoordiging van een land (een ambassade of een consulaat(-generaal)), om bijvoorbeeld na verlies, diefstal of verdwijning van het reguliere reisdocument (paspoort, identiteitskaart), een inwoner van dat land in de gelegenheid te stellen te reizen over landsgrenzen. In de regel is het laissez-passer bedoeld om de houder in de gelegenheid te stellen huiswaarts te reizen. Een laissez-passer ziet eruit als een paspoort, maar heeft geen ruimte voor visa. Een noodpaspoort is een Surinaams reisdocument. Het kan door de regering (Binnenlandse Zaken/Centraal Bureau voor Burgerzaken) of een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland worden afgegeven als iemand niet op tijd een geldig paspoort of identiteitsbewijs kan krijgen. Een noodpaspoort zal alleen kunnen worden uitgereikt als de reis aantoonbaar niet uitgesteld kan worden. En als de identiteit en nationaliteit van de aanvrager vastgesteld kunnen worden.

Wanneer iemand om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komt voor een noodpaspoort, kan een laissez-passer worden afgegeven door een Surinaamse ambassade in het buitenland. Een biometrisch paspoort is een traditioneel paspoort met een ingebouwde elektronische microprocessorchip. Deze chip kan biometrische informatie bevatten die kan worden gebruikt om de identiteit van de paspoorthouder te verifiëren. De chip zit bij het paspoort in de houderpagina. Dit is de pagina waarop de persoonsgegevens en foto staan. Op de chip staan gegevens, zoals een foto en persoonsgegevens. Een biometrisch paspoort wordt ook wel een e-paspoort of een digitaal paspoort genoemd. Maleisië was het eerste land dat in 1998 biometrische paspoorten uitgaf, om immigratiefraude te beperken. In december 2008 gaven 60 landen dergelijke paspoorten af, en half 2019 stond de teller op 150 landen. De eerste generatie chips op de elektronische paspoorten bevatten de pasfoto en de identiteitsgegevens die normaal op de eerste pagina van het paspoort vermeld staan. Nadien werden in biometrische paspoorten ook de vingerafdruk opgenomen, en soms ook andere biometrische gegevens, bedoeld voor biometrische gezichtsherkenning. Biometrische persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking van fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een persoon. Op grond hiervan is eenduidige identificatie van die persoon mogelijk en wordt zijn/haar identiteit bevestigd. De meest gangbare en toegepaste vormen van biometrie zijn de vingerafdruk, de iris- of netvliesscan, stemherkenning en de gezichtsscan. De biometrische paspoort is goed, maar ze moeten goed beveiligd zijn. Er is voorzichtigheid geboden bij het uitkiezen van het bedrijf dat deze zaken gaan opzetten. Ook is belangrijk dat het biometrisch paspoort voldoet aan de internationale standaarden. Ook onze id-kaart moet voldoen aan internationale standaarden.

error: Kopiëren mag niet!