Herstelwerkzaamheden weg Apoera – Nickeriebrug in volle gang

De herstelwerkzaamheden aan de weg van Apoera naar de Nickeriebrug zijn in volle gang. Er is een begin gemaakt met het dumpen van zand op de weg en er worden geulen gegraven langs de weg voor de afwatering, zo laat het Burger Informatie Centrum (BIC) Kabalebo vrijdag weten.

De  wegstrekking is de afgelopen week afgesloten voor verkeer boven de 4 ton door de districtscommissaris van het bestuursressort Kabalebo. De weg verkeerde namelijk in deplorabele staat en was onbegaanbaar voor gewoon verkeer. De dreiging was reëel, dat het gebied geïsoleerd zou raken.  

Na afspraken met de bedrijven die in het gebied operationeel zijn en dagelijks gebruik maken van deze weg, is een aanvang gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de afdeling van het ministerie van Openbare Werken te Apoera. 

Deze afdeling doet ook de inspectie naar lateriet voorkomens in het gebied om te gebruiken voor het rehabiliteren van de weg.

error: Kopiëren mag niet!