PLIS: “Bedrijven door inbeslagname spijsolie door ECD gecriminaliseerd”

Het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS) heeft namens diverse bedrijven onderstaande brief op 26 maart verzonden aan waarnemend minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling, Rishma Kuldipsingh.

Het platform spreekt haar verontwaardiging uit over de recente gang van zaken rond de inbeslagname door medewerkers van de Economische Controle Dienst, ECD, van hoeveelheden spijsolie die in magazijnen waren opgeslagen. “Wij protesteren, omdat enkele van onze leden (bedrijven/importeurs) gecriminaliseerd worden, en de ambtenaren met sterk verouderde wetten, de markt haar wil willen opleggen.”

“De bedrijven konden duidelijk aangeven waarom deze goederen daar stonden. In sommige gevallen ging het om goederen die gereserveerd waren voor de levering in de distrikten en in een ander geval bleek het om goederen te gaan welke voor de medewerkers van het bedrijf waren gereserveerd. Een der bedrijven bood ook aan om de facturen te halen als bewijs dat de voorraad al een bestemming had en al toegekend was. Dit werd niet nodig geacht door de ambtenaren van de ECD”, aldus PLIS in haar brief.

“Het argument van de ECD is dat indien je voorraad hebt (al is het slechts 1 fles) deze zichtbaar ten verkoop moet worden aangeboden. De ambtenaren toonden geen enkele interesse om hoor en wederhoor toe te passen, en leken uitsluitend te werken naar een reeds vooraf bepaalde conclusie, namelijk het beschadigen van de reputatie van onze leden.”

PLIS sluit haar schrijven af met de woorden: “We gaan er van uit dat u deze handelswijze van uw ambtenaren afkeurt en wij doen dan ook een dringend beroep op u om op deze kwestie te reageren, en met ons om tafel te gaan om tot een bevredigende oplossing te geraken.”

error: Kopiëren mag niet!