Volksgezondheid werkt aan structuur in vestigingsbeleid huisartsen

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig structuur te brengen in het vestigingsbeleid van artsen. Vanuit het beleid worden initiatieven ondernomen om de vestiging en spreiding van huisartsen zoveel als mogelijk te structureren. Dit bericht het ministerie vrijdag 25 maart, zonder verder in te gaan op hoe die structuur eruit moet gaan zien.

Het ministerie maakt in het verlengde hiervan bekend, dat tijdens een comparitiezitting donderdag in de Care for Salud-rechtszaak tegen het ministerie is behandeld, zo meldt Volksgezondheid vrijdag 25 maart. 

De N.V. Care for Salud, met als directrice drs. Cleopatra Jessurun, eiste van het ministerie dat een gebouw, dat zou dienen als medisch centrum geïnspecteerd moest worden. Maar, het ministerie trof geen geldige vergunning en of documenten van het pand aan. Hierop heeft het ministerie de keuring daartoe geweigerd. Vervlgens heeft de N.V. een rechtszaak aangespannen en werd gevorderd, dat het pand dat gevestigd is aan de Mozartstraat en Verdistraat binnen 24 uur na de uitspraak gekeurd moest worden of moest er een dwangsom van SRD 1.000.000 per dag betaald worden voor iedere keer dat het ministerie in gebreke zou blijven aan het vonnis te voldoen. Maar, tijdens de comparitiezaak bleek, dat de vordering geen stand hield. De eiser was genoodzaakt de vordering in te trekken. Waarom de vordering geen stand hield, vermeldt Volksgezondheid niet.

Volgens het ministerie wordt heel nauwkeurig omgegaan met procedurele regels. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, roept alle artsen op die van plan zijn zich ergens te vestigen om vroegtijdig in contact te treden met het ministerie ter inwinning van informatie over de juiste procedures ter verkrijging van een vestigingsvergunning.

error: Kopiëren mag niet!