Surinaams paspoort zwakste in Caricom

Suriname heeft het visumvrij reizen naar 5 landen afgeschaft. Het gaat om Nederland, Frankrijk, België, Canada en de USA. Het zijn 5 landen die bij een goed beleid vanuit het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, een enorme toestroom van toeristen naar Suriname kunnen opleveren.

Suriname heeft deelgenomen aan een aantal toerismebeurzen en we zijn er ook in het paviljoen te Dubai, maar we zijn nog steeds in de wereld een goed bewaard geheim. Reisbureaus hebben Suriname niet op hun lijst om het land aan burgers die exotische vakantieoorden zoeken, aan te bieden. Er hangen geen posters van Suriname in de reisbureaus. In de reisfolders en in de aanbiedingen en vakantiereclames van vakantie-aanbieders als TUI, Sunweb, Corendon en de Vakantiediscounter die warme tropische oorden aanbieden aan bewoners van de rijke koude landen, komt Suriname niet voor. De stroom aan toeristen die we hier krijgen is voornamelijk het familiebezoek dat door Nederlanders met Surinaamse roots aan het land van afkomst wordt afgelegd. Maar de opvolgende generaties hebben een mindere binding met Suriname en gaan elders anders voor hun vakantie. Men doet de hele aardbol aan en dat is te begrijpen, omdat er vanuit Nederland er betere verbindingen zijn naar alle continenten.

De afschaffing van de visumplicht moet een zekere inzet hebben. Het afschaffen van het visum kan als inzet hebben het binnenhalen van grote stromen toeristen. Maar dan moet er een goede branding komen van Suriname vanuit het ministerie van TCT en de Surinaamse reisorganisaties.

Het afschaffen van het visum kan ook als inzet hebben dat het Surinaams paspoort een sterker paspoort wordt. Dat betekent dat Surinamers met het wijzen van het paspoort naar meerdere landen visumvrij kunnen reizen. Door de minister van Bibis is aangegeven dat hij hoog op zijn lijst heeft om visumvrij reizen naar de EU te regelen voor de Surinamers. Surinamers, een groep van 550.000 zielen, heeft 300.000 familieleden wonen in Nederland. De verhuizing vanuit Suriname naar Nederland is groot geweest. Nu hebben we ook Surinaamse gemeenschappen in de Nederlandssprekende delen van België. Het aanvragen van visum naar Nederland is een zeer mensonterende procedure die burgers steeds moeten doorstaan. Burgers moeten ongeveer 6 maanden van tevoren aan visumafspraak maken bij een bedrijf dat de visumaanvragen voor Nederland afhandelt. De visumkosten zijn voor de Surinamers gestegen van Euro 60 enkele jaren terug naar Euro 125. Veel burgers in Suriname krijgen een hele of een halve ticket gesponsord van familieleden. Maar dan moeten de familieleden een vernedering ondergaan bij het bedrijf dat de visa afhandelt. Surinaamse burgers krijgen te maken met overvolle schema’s. Het bedrijf heeft heel weinig capaciteit en laat burgers maanden wachten. En dan zijn er de eisen die Nederland allemaal stelt aan Nederlands sprekende burgers van de wereld. Suriname is Nederlandssprekend en is dus drager van het Nederlands erfgoed en de Nederlandse cultuur, maar het Europees land ervaart het niet zo. Het is kortom een hele toer om aan een visum te komen om familieleden in Nederland te bezoeken.

Nu stellen we van Surinaamse kant de grenzen open; er komt geen visumonderzoek maar menden moeten wel een toegangsfee te betalen op de luchthaven. Wanneer Suriname via de diplomatieke kanalen de steun voor visumvrij reizen naar de EU kan krijgen van Nederland, België en Frankrijk, dan kan het zijn dat de rest niet veel moeite zal hebben om in te stemmen. Wanneer dat de Bibis-minister lukt, zal het een bewijs zijn van zijn diplomatieke vaardigheden en zal het zeker gelden als een wapenfeit. De Surinamer heeft door de zeer succesvolle integratie in Nederland een redelijk goede reputatie, in vergelijking met andere nationaliteiten. Er wordt vanuit Suriname ook niet politiek gestookt in Nederland via de mensen van Surinaamse origine.

Het Surinaams paspoort is in elk geval een zwak paspoort. De Henley Passport Index (HPI) is een wereldwijde ranglijst van landen op basis van de reisvrijheid die houders van het gewone – in tegenstelling tot diplomatieke – paspoort van dat land genieten. De site biedt een ranglijst voor 199 paspoorten van de wereld volgens het aantal landen waar hun houders visumvrij naartoe kunnen reizen. Het aantal landen waartoe een specifiek paspoort toegang heeft, wordt de visumvrije ‘score’. In samenwerking met de International Air Transport Association (IATA) en op basis van officiële gegevens uit hun wereldwijde database.

De top 20 van de landen met een sterk paspoort bestaat uit Japan, Singapore, Duitsland, Zuid Korea, Finland, Italie,  Luxemburg, Spanje, Oostenrijk, Denenmarken, Frankrijk, Nederland, Zweden, Ierland, Portugal, Belgie, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Zwitserland, United Kingdom en de USA. Het sterkste Caribische paspoort is dat van Barbados (no 23) waarvan de burgers naar 160 landen visumvrij kunnen reizen. In diezelfde orde liggen St.Kitts en de Bahamas op plaats nummer 25 en 26. St. Vincent. Antigua, Trinidad, St. Lucia en Dominica hebben ook serke paspoorten en vallen allemaal in de top 50 met toegang tot meer dan 120-150 landen. Guyana staat op plaats nummer 59 (toegang tot 87 landen) en Jamaica op 61 (85 landen). Suriname staat op plaats nummer 67 met toegang tot een schrale 77 landen. Daarmee heeft Suriname het zwakste paspoort binnen Caricom. En dat is een grote rode kaart aan het buitenlandse beleid vanuit BuZa jarenlang gepleegd en de Surinaamse diplomaten. Die hebben niet het belang van de Surinaamse burger gediend.

error: Kopiëren mag niet!