Phagwa Boskopu van WildcoastArt

Kunstenaar Becker is grondlegger van de zelfstandige kunstvorm WildcoastArt. De naam verwijst naar de landstreek de Wilde Kust van Guyana, gelegen in het noordoosten van ons continent. Met Suriname als centrum, een trefpunt van cultuur-etnische groepen die, zoals in vele landen wel gebeurt, elkaar nog niet naar het leven staan door onderdrukking, deportatie en zelfs genocide. Helaas kunnen we anno 2022 niet zeggen dat onze groepen op volmenselijke wijze op elkaar betrokken zijn c.q. liefde voor elkaar koesteren. Hierin lijkt echter op korte termijn geen verandering in te zullen komen.

Door de momenteel gespannen politieke verhoudingen langs raciale lijnen, de Covid-19 situatie en de economische crisis die door de oorlog in Europa slechter wordt. Wat beslist niet bevorderlijk is voor het nationaal ideaal dat WildcoastArt voor ogen staat.

Dat Surinamers in de nabije toekomst op nationale hoogtijdagen gezamenlijk en massaal elkaars cultuur en religie gaan vieren en beleven, zoals tijdens het kerstgebeuren. WildcoastArt is immers geen kunst – om –   kunst. Het wil namelijk de fundamenteel en blijvende multiculturele structuur van onze samenleving verrijken met een platform waarop elke willekeurige burger zich thuis gaat voelen in de cultuur van de ‘andere’ Surinamer.

WildcoastArt realiseert dit ideaal middels verschillende uitingsvormen. De persoon van de kunstenaar als een vredelievend handelende, schrijvende, pratende en scheppende beweegbaar drie – dimensionaal kunstwerk van eigen aard, zijn symbolen op het platte vlak en installaties met een interculturele uitstraling die Surinamers  van verscheiden  ras, cultuur, godsdienst oproept op 18 maart in de geest van Holi Phagwa  alle verschillen te doen wegvallen, de overwinning van het goede op het kwade te vieren en dus de oude etnische hebi’s van zich af te schudden. Of in de woorden en geest van het tweede gebod van Jezus Christus op volmenselijke wijze op elkaar betrokken te raken c.q. liefde voor elkaar te koesteren.

Dit nationaal ideaal bewerkstelligt WildcoastArt buiten de overheid om en over de hoofden van het publiek, collegae – kunstenaars en kunstinstituten heen. Zo een ideale multiculturele,  multiraciale en  multireligieuze samenleving is in de kunstfilosofie van de kunstenaar een grote interculturele WildcoastArt creatie van eigen aard: een sociaal – maatschappelijke sculptuur, gelegen in de Wilde Kust van Guyana, op de plek waar de naam Suriname naar verwijst.

error: Kopiëren mag niet!