Kwaliteitsverbetering Defensie onder toezicht van Inspecteur-Generaal der Krijgsmachten

Het algemeen doel van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmachten is het bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het Defensieorgaan. Luitenant-kolonel Lea Hynes-Parris, Inspecteur-Generaal der Krijgsmachten (IGK) heeft daarover maandag 14 maart, tijdens de maandelijkse persconferentie van het ministerie van Defensie, een uiteenzetting gegeven. De luitenant-kolonel gaf in het kort aan wat het voortraject van de IGK is geweest bij het invullen van de functie, die enkele jaren vacant is geweest. Verder is zij ingegaan op wat in de planning staat.

“De IGK zal bijdragen aan kwalitatieve verbetering van de Defensieorganisatie door middel van inspecties, toezicht houden op naleving van wettelijke bepalingen, voorgeschreven regels en het fungeren van het orgaan in zijn geheel”, gaf de luitenant-kolonel aan.

De verantwoordelijkheden van de IGK zijn het adviseren van de minister over zaken die zijn onderzocht, waarover navraag is gedaan en informatie is verschaft. De IGK bemiddeld ook bij individuele personele kwesties. Verder is de IGK verantwoordelijk voor het aansturen en beheren van programma’s van het bureau. De IGK zal ervoor zorgen, dat er toezicht gehouden wordt op gerelateerde methodes en procedures die nodig zijn bij het inwinnen van informatie voor toekomstige onderzoeken. Binnen het bureau wordt leiding gegeven en wordt het personeel geëvalueerd, daarnaast worden ook trainingen verzorgd. De IGK wordt ondersteund door een team van inspecteurs en experts die het veld in gaan om inspecties te verrichten.

Inspecties worden jaarlijks gepland op het bureau in afstemming met de minister. De minister is de directe opdrachtgever van de IGK. Tijdens de inspecties wordt onder andere gekeken naar het materiaal dat gebruikt wordt door het leger. “Het doel is dat wij zo diepgaand mogelijk informatie verkrijgen, zodat wij tot de wortel van het probleem kunnen komen”, zei Hynes-Parris. “Het werk is afgerond als er een rapport wordt ingediend bij de minister”, sprak zij.

In 2021 is een aantal inspecties verricht, waaronder de inspectie van de centrale wapenkamer, die dit jaar afgerond zal zijn. Vorig jaar werd aandacht geschonken aan de voedingsketen die beheerd wordt door het Defensieorgaan. Verder hebben alle krijgsmacht bases een inspectie gekregen van de IGK. Het streven is om dit soort inspecties met intervallen van twee jaar te doen, omdat zaken veranderen.

Een van de doorbraken van de IGK was het inzetbaar maken van de helikopters van de luchtmacht. De IGK heeft in het kader van de manschappen van het leger een enquête gehouden om een beeld te krijgen van de interne knelpunten. Het komend jaar zal de IGK een inventarisatie maken van de afgelopen inspecties om te kijken waar verbetering nodig is.

Hieronder beelden van de persconferentie, die aanvangt bij minuut 23:36, en het betoog van de Inspecteur-Generaal begint rond de 59e minuut:

error: Kopiëren mag niet!