Zorgen bij dc’s Marowijne over dreiging wateroverlast

Door aanhoudende regenval dreigt wateroverlast een probleem te worden in het district Marowijne. In een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname woensdag 9 maart hebben de districtscommissarissen (dc’s) van het oostelijk district zich hierover geuit.

Olivia Dominie, districtscommissaris Marowijne Zuid-West, heeft een kennisgeving ontvangen dat gebieden langs de Walter Bursideweg langzaam onderlopen. Er is nog geen sprake van hele dorpen die blank staan, maar de districtscommissaris vreest wel hiervoor. “Wij verwachten niet dat de regen zal ophouden”, aldus Dominie. 

De gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast zijn Akalekondre, Dantapoe, Ricanaumoffo alsook verschillende woonwijken in Moengo. Door gebrek aan middelen kan vanuit het commissariaat niet veel gedaan worden. De districtscommissaris heeft intussen het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) op de hoogte gesteld.

Dominie geeft aan dat de wateroverlast ook te wijten is aan dichte rioleringen. Vele inritten zijn gebouwd met veel te kleine kokers of hebben soms helemaal geen kokers, waardoor het overtollig water niet wegstroomt. Er wordt al gewerkt om deze verstoppingen zoveel mogelijk open te gooien. 

Clyde Hunswijk, districtscommissaris Marowijne Noord-Oost, heeft nog geen klachten binnen over onderlopende gebieden in zijn bestuursgebied. Maar, hij is op zijn hoede. Toen Albina in april 2021 met wateroverlast te kampen had mocht via het ministerie van Openbare Werken een aannemer werkzaamheden verrichten om die te verhelpen. Maar, die aannemer is  nog steeds niet uitbetaald, en zal dan niet zo bereid zijn nogmaals te helpen bij wateroverlast. “Laten wij hopen dat het droog blijft”, aldus dc Hunswijk.

error: Kopiëren mag niet!