Surinaams-Hongaars gezin in Hongarije: “Wij zijn genoodzaakt om ons voor te bereiden op een eventueel abrupt vertrek westwaarts”

‘The absence of war does not mean peace’ (Spinoza)

Als Surinamer in Hongarije woonachtig – nabij de grens met Oekraïne – is mij door Dagblad Suriname gevraagd enig relevant nieuws in verband met de oorlog te delen met het Surinaams publiek. In het onderstaande deel ik wat persoonlijke ervaringen en ook tracht ik de lezer iets meer inzicht te geven in de situatie in Europa en de relevantie voor Suriname. 

Ten eerste, hoe raakt de oorlog Hongarije?

als direct buurland van Oekraïne? Het komt al snel dichterbij huis als ik dagelijks straaljagers hoor overvliegen die het Hongaars luchtruim controleren. Hongarije stuurt ook al legertroepen om haar grens te controleren en te beveiligen. Ook zijn er nu al meer dan 145.000 vluchtelingen uit Oekraïne de grens overgekomen en dit aantal groeit gestaag. (foto top: vluchtelingen arriveren met de trein in de Hongaarse stad Zahony)

Cijfers dateren van 3 maart.

De Hongaarse regering, ondersteund door duizenden meelevende vrijwilligers, biedt maximale opvang, voeding  en waar mogelijk werkgelegenheid aan de vluchtelingen. Eveneens economisch zijn er al negatieve gevolgen: het recente faillissement van een Russische bank met filialen in Hongarije resulteert al in financiële verliezen voor individuen en bedrijven, hetgeen weer banenverlies tot gevolg heeft. In de politiek – met parlementsverkiezingen om de hoek op 3 april – zijn er felle discussies tussen de regeringscoalitie en oppositie over in hoeverre de economische banden met Rusland verbroken moeten en kunnen worden en in hoeverre Hongarije Oekraïne militair moet bijstaan.

Wat zijn de consequenties voor ons gezin? 

Wij zijn genoodzaakt om ons ook in Hongarije voor te bereiden op een eventueel abrupt vertrek westwaarts, om wat voor reden dan ook. Is dat onwaarschijnlijk? Natuurlijk. Maar, dat dachten de meer dan 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen tot voor kort ook… Bovendien is de dichtstbijzijnde kernreactor in Oekraïne minder dan 500 kilometer van onze stad verwijderd.

Als ik reflecteer over hoe dit alles relevant is voor Suriname komt het volgende in mij op:

Natuurlijk zijn er de economische effecten: wereldmarkten, energieprijzen en nationale economieën zijn tegenwoordig nauw met elkaar verbonden. Er zullen dus ook gevolgen zijn voor Suriname, zeker als de oorlog langer gaat duren. Politiek gezien heeft Suriname ook positie gekozen in de VN en de invasie van Rusland veroordeeld.

Maar, er is mijns inziens nog een andere belangrijke reflectie. De verbazing over waartoe Poetin in staat is, moet voor individuen over de hele wereld een waarschuwing zijn om potentiële aggressors, internationaal of nationaal, niet te onderschatten. En ook om spanningen, en de grondoorzaken daarvan, tijdig te erkennen en proberen te verminderen.  Zoals de stelling, door meerdere befaamde personen uitgesproken, en oorspronkelijk van de filosoof Baruch Spinoza:

“Vrede is geen afwezigheid van oorlog, het is een deugd, een gemoedstoestand, een neiging tot welwillendheid, vertrouwen, gerechtigheid.”

Het voorkomen van internationale of interne oorlogen, maar ook zeker van misdaad, vereist dus het cultiveren van bovengenoemde deugden en principes in onszelf, in onze medemens, in onze samenleving.

Dit is vandaag de dag, met zoveel gebrek aan welwillendheid, gelijkheid, gerechtigheid en vertrouwen in de wereld, zeer relevant voor elk land in tijden van -ogenschijnlijke- vrede , dus ook voor Suriname.

Jean-Pierre Polanen

Universitair gastdocent Leiderschap en Management in Miskolc, Oost-Hongarije

error: Kopiëren mag niet!