St. Wan Okasi biedt dossier over bouw multifunctioneel centrum aan president Santokhi aan

Aniel Koedjbiharie, voorzitter van Stichting Wan Okasi, heeft maandag op het Kabinet van de President een dossier aan president Chandrikapersad Santokhi overhandigd inzake een project voor de bouw van een multifunctioneel centrum, genaamd Kondre Wan Okasi, met hoofdzakelijk de mens met een beperking in
gedachte. Het is de bedoeling dat deze uiteindelijk zelfstandig zal fungeren.

De stichting houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van mensen met een beperking.
Het project voor de bouw van Kondre Wan Okasi werd met behulp van computerbeelden aan de
president gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat stichting Wan Okasi zelfstandig zal worden en fungeren als een bedrijf, waaraan Suriname kan verdienen. De begeleiding van mensen met een beperking is een belangrijk aspect hierin. In het centrum worden hulpbehoevenden klaargemaakt, zo zelfstandig mogelijk te fungeren in de maatschappij. Bij het bouwplan is dan ook rekening gehouden met de speciale noden van deze groep.

“We willen niet afhankelijk blijven, maar onze centjes zelf verdienen”, stelt Koendjbiharie.

Met behulp van moderne landbouwtechnieken als hydroponics zal werkgelegenheid gecreëerd
worden in de community voor mensen met een beperking. Met deze technieken zullen groenten en
zoete patat worden geteeld, die voldoen aan exporteisen. De stichting verkeert in de gelukkige
omstandigheid een hydroponics deskundige te hebben.

De startfase van het project is begroot op ongeveer US$ tien miljoen. Bij de follow-up van het project zal de financiering komen uit de inkomsten verkregen uit de startfase.

error: Kopiëren mag niet!