Oproep MAS: Incidenten of ongeregeldheden op rivieren rapporteren

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) doet dinsdag 8 februari een oproep om incidenten of ongeregeldheden op Surinaamse rivieren te  rapporteren via het telefoonnummer 08913914 en filmbeelden te sturen naar het WhatsApp-nummer 08702334.

De MAS staat garant voor een veilige, beveiligde, efficiënte en milieuvriendelijke scheepvaart. Eén van haar doelstellingen is het houden van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften de scheepvaart en het scheepvaartverkeer betreffende.

De via genoemde nummers ontvangen informatie kan door de MAS gebruikt worden om een onderzoek in te stellen en bij overtredingen op te treden ter voorkoming van herhaling, zo meldt de MAS.

error: Kopiëren mag niet!