Minister Ramdin: “Van belang dat Suriname migranten goed behandelt”

Suriname staat voor de fundamentele rechten van de mens. Daartoe heeft zij ook internationale verdragen geratificeerd. Tegen deze achtergrond is de regering ook voorstander van het waarborgen van de rechten van migranten. Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is het van belang, dat Suriname migranten goed behandelt, niet alleen omdat het land is opgebouwd door afstammelingen van migranten, maar ook omdat dat dit ons land een beter gezicht geeft. Suriname wil het voorbeeld zijn van een land dat vreemdelingen goed behandelt.

Migratie Beleidsplan

De bewindsman sprak vrijdag 4 februari tijdens een bijeenkomst met een missie van de International Organization for Migration (IOM) in de Banquet Hall van hotel Torarica. Hij legde vooral de nadruk op het migratiebeleid dat ontwikkeld moet worden. Hiervoor heeft Suriname dan ook de hulp van de IOM aanvaard bij de implementatie van de Migration Governance Indicators Assessment als voorloper op de ontwikkeling van het Migratie Beleidsplan. De missie in Suriname wordt geleid door Peter Natiello, IOM-functionaris voor de Amerika’s en het Caribisch gebied.

Minister Ramdin zegt, dat migratie een heel oud fenomeen van de mensheid is en haar uitdagingen kent. Ook Suriname moet accepteren dat mensen om tal van redenen hun land verlaten voor een andere woonplaats, hetzij vanwege politieke of economische instabiliteit of natuurrampen. Deze mensen dienen in hun streven naar een andere woonplek, ondersteund te worden. “Wij zullen als land in gedachten moeten houden en begrijpen dat migranten niet alleen andere gewoonten, maar ook andere emoties hebben. Door dit alles heen kunnen zij ook een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land”, aldus de bewindsman.

Migratie is, zo stelt Ramdin ook, een globaal verschijnsel dat zich ook in de Amerika’s voordoet. Het is belangrijk dat Suriname migranten goed behandelt. Daarom zal het land ook moeten nagaan welke wetgeving op dit stuk in de wereld geregeld is.

Het IOM is reeds enkele dagen in Suriname en heeft ontmoetingen met verschillende overheidsinstanties achter de rug. De bewindsman sprak de hoop uit dat uit deze gesprekken inzichten en aanbevelingen voortvloeien die nodig zijn om wetgeving te implementeren. Verder zal ook moeten worden gekeken naar zowel de materiële als immateriële investeringen die gepleegd moeten worden om migratie te vergemakkelijken.

error: Kopiëren mag niet!