Volksgezondheid wacht op resultaat monster-onderzoek in Nederland ter bevestiging Omicron-variant in het land

Soenita Nannan Panday-Gopisingh, voorzitster van de Stuurgroep Covid-Communicatie, zegt woensdag 5 januari in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat – gelet op de wijze van toename en verspreiding van het Covid-19-virus – er een sterke indicatie is dat het om de Omicron-variant gaat. Er is echter nog geen officiële bevestiging van Omicron hier in het land.

Vanuit Suriname zijn monsters naar Nederland gestuurd, waar moet worden vastgesteld om welke variant het gaat. Die resultaten zijn vooralsnog niet binnen. “Het patroon wijst er wel sterk op dat het om Omicron gaat, vanwege de snelle stijging en milde klachten. Bovendien is het wel bevestigd in Frans-Guyana en Guyana,” aldus de medicus.

Het reproductiegetal van dinsdag 4 januari was 9,11. Dit is nog nooit zo hoog geweest in Suriname en de situatie baart de zorgsector enorm zorgen. Alhoewel Omicron milder is, zorgt de besmettingsgraad van deze variant voor veel problemen, hetgeen nu ook merkbaar is in de wereld. “Wanneer een groot aantal mensen besmet raakt, komen er ook veel mensen in het ziekenhuis terecht en krijg je toch een zorgverzwaring”, stelt Nannan Panday-Gopsingh. 

De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, raadt aan om bij een Omicron-golf toch te vaccineren en vooral te boosteren, omdat dit schijnt te beschermen tegen ernstige klachten van de variant. De voorzitter van de Stuurgroep Covid-Communicatie benadrukt dat een hoge vaccinatiedekking met voldoende boosters nog steeds van belang is voor het beschermingseffect binnen de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!