President Santokhi benoemt nieuwe leiding Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen

Het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen zal haar doelen zoveel mogelijk moeten realiseren. Deze specifieke opdracht heeft president Chandrikapersad Santokhi meegegeven aan het nieuwe bestuur dat dinsdag 28 december door hem werd benoemd.

De president legde bij deze gelegenheid de nadruk op goede huisvesting en het conform de regels handelen. Het bestuur is voor een periode van drie jaar geïnstalleerd. Het staatshoofd merkte op, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht, dat een aanzienlijk deel van de bevolking, vooral de lage inkomensgroepen, huisvesting ontbeert.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de juristen Anenda Veldman, Deepak Jairam, Ramesh Karansingh, Irshaad Fatemohamed en Sunaina Mohan. Het bestuur staat onder leiding van de ministeries van Financiën en Planning en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), terwijl ook het directoraat Politieke en Beleidsaangelegenheden van het Kabinet van de President en het directoraat van het ministerie van Financiën vertegenwoordigd zijn. 

Het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen is in 2013 bij Staatsbesluit ingesteld. Het voornaamste doel is het verstrekken van leningen aan lagere-inkomensgroepen voor zelfbouw op eigen grond en de koop van sleutelklare woningen bij het fonds. In het instellingbesluit is onder andere gedefinieerd, wie tot de lage inkomensgroepen behoren, en welke de voorwaarden zijn, om in aanmerking te komen voor een lening. President Santokhi zegt dat de regering goede huisvesting als een primaire voorwaarde stelt voor het opvoeden van kinderen tot evenwichtige en zelfstandige volwassenen. 

Deel oud bestuurd wordt strafrechtelijk vervolgd

De regering is daarom voornemens om landelijk een duizendtal woningen te laten bouwen voor deze doelgroep. “Het is onaanvaardbaar dat een aanzienlijk deel van de bevolking, anno 2021, niet is gehuisvest op het niveau, dat goede voorwaarden schept voor een zorgzaam en evenwichtig gezinsleven.” Zo benadrukte het staatshoofd het belang van de benoeming van het nieuwe bestuur. De president zei, dat door het oud-bestuur van het fonds niet conform de regels is gehandeld, waardoor het thans behoort tot de grote schuldenaren met hoge, vaak onverklaarbare en oneigenlijke schulden. Ook wordt een deel van dat bestuur strafrechtelijk vervolgd voor grove misdrijven gepleegd, met misbruik van de naam en middelen van het fonds. 

Arun Hardien, directeur Politieke en Beleidsaangelegenheden en bestuurslid Jairam, hebben alle vertrouwen in het nieuwe bestuur. Zij erkennen dat het een zware job wordt om alles dat zich onder het vorige bestuur heeft voorgedaan, uit te zoeken, strafrechtelijk uit te werken en een geheel nieuw werkplan op te zetten. Daar waar de voorwaarden uit 2013 moeten worden aangepast om een breder deel van de samenleving tegemoet te kunnen komen, zal de regering zeker de nodige aanpassingen plegen. Voorzitster Veldman zei, dat zij de uitdaging aangaat. Zij zal zich samen met haar team inzetten om de opdracht naar behoren uit te voeren.

error: Kopiëren mag niet!