President Santokhi wil gedegen start en uitvoering IMF-programma

Willem de Miranda neemt voorzitterschap Tripartiet Overleg over van Marten Schalkwijk

Tijdens een beraadslaging donderdag van het Speciaal Tripartiet Overleg op het Kabinet van de President heeft president Chandrikapersad Santokhi het belang benadrukt van een gedegen start en uitvoering van het IMF-programma.

Naast het clusterteam van ministers die zijn aangewezen het Tripartiet Akkoord te coördineren wordt zij ondersteund door de overlegorganen, te weten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de private sector en de vakbeweging. Het uitvoeren van de IMF-voorwaarden zodat de leiding van het land deze kan aansturen voor de periodieke evaluatie is een van de cruciale aspecten van de ondersteuning.

Het staatshoofd heeft medegedeeld, dat prof. dr. Marten Schalkwijk die belast was met de leiding van het Tripartiet Overleg het voorzitterschap overdraagt aan Willem de Miranda. De regeringsleider gaf aan dat de krachten en expertise van Schalkwijk elders zullen worden ingezet ten gunste van land en volk. Professor Schalkwijk heeft het volste vertrouwen in De Miranda. “Hij heeft een groot draagvlak en is kundig om het overleg te leiden en een goed resultaat te leveren voor het eerste evaluatie moment in maart 2022”, aldus Schalkwijk.

De Miranda, die tot voor kort als secretaris belast was in het orgaan, is er vanaf het begin bij betrokken geweest om tot een sociaal akkoord te komen. Hij is ervan overtuigd goede leiding te kunnen geven aan het overlegorgaan voor het herstellen van de Surinaamse economie.

Waarschuwing

President Santokhi drukte het clusterteam op het hart goed op de beleidsdomeinen te letten: het Herstelplan, het strakke IMF-programma en het National Risk Assessment. “Wij moeten de targets gehaald hebben voor het eerste evaluatiemoment in maart van het volgend jaar. Wij kunnen ons niet veroorloven de beleidsgebieden niet in orde te hebben, aangezien dit desastreuze gevolgen zal hebben voor de IMF-overeenkomst. Een van de gevolgen van het niet klaar hebben van het eerste evaluatiemoment is dat wij gediskwalificeerd kunnen worden en dat de overeenkomst stopt.”

Santokhi heeft vertrouwen in zijn team en is ervan overtuigd dat met de ingezette deskundigen het IMF-programma effectief ten uitvoer zal worden gebracht.

error: Kopiëren mag niet!