Verklaring regering inzake goedkeuring IMF steunprogramma Suriname

Het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft donderdagavond een arrangement met een looptijd van 36 maanden goedgekeurd. Uit de Extended Fund Facility (EFF) voor Suriname wordt 472,8 miljoen Special Drawing Rights (SDR’s) (ongeveer 688 miljoen US dollar ofwel 366,8 procent van het quota voor Suriname) beschikbaar gesteld voor ondersteuning van het economisch Herstelplan van de regering.

Het Uitvoerend Bestuur heeft toestemming gegeven om hiervan 39,4 miljoen SRD (ongeveer 56,4 miljoen USD) direct over te maken. De rest van het bedrag zal in fasen beschikbaar komen.

‘Mijlpaal voor implementatie Herstelplan’

Dit is een mijlpaal voor de implementatie van het Herstelplan (HP). Het HP is erop gericht om de economie een duurzame en gebalanceerde groei door te laten maken. 

Het financiële arrangement van het IMF zal het door Suriname opgestelde Herstelplan ondersteunen. Het zal helpen om de overheidsschuld te verminderen en veerkracht op te bouwen. Ook zullen de sociale uitgaven worden uitgebreid om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen. Hiernaast zal er technische assistentie voor de hervormingen worden verleend door de ontwikkelingspartners van het IMF, met name de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank.

Het arrangement zal ook de weg vrijmaken voor een ordelijke schuldherschikking, waarbij de terugbetaling van de Surinaamse schulden op een duurzame manier zal geschieden.

Minister Achaibersing: “We leggen een nieuwe fundering”

Naar aanleiding hiervan zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning het volgende: “Ik ben erg blij dat het voor het Uitvoerend Bestuur van het IMF eindelijk mogelijk is geweest om de financiële ondersteuning aan Suriname te geven. Het heeft vele maanden van diplomatiek lobbywerk gekost om dit te bereiken. En dat naast de implementatie van een uitdagende hervormingsagenda. Maar, we hebben nu een besluit. Dit is een erg belangrijke mijlpaal voor de regering van president Santokhi.” 

“De regering heeft vele economische uitdagingen geërfd, bovenop grote fiscale en financiële noden en een zwakke en ongebalanceerde groei. Het toont echter ook aan dat de overheid toegewijd is en een plan en een methode heeft om langdurige structurele zwakheden aan te pakken en het Surinaamse huis op orde te zetten. We repareren niet alleen het dak, maar tegen de achtergrond van wat we aangetroffen hebben, leggen we ook een nieuwe fundering. De offers die aan de bevolking gevraagd zijn om Suriname op een pad van welvaart te plaatsen, zullen in de komende maanden vruchten afwerpen.”

De regering van Suriname herhaalt haar waardering voor de ondersteuning van de internationale partners.

Voor meer informatie en de tekst van het door het IMF uitgebrachte persbericht klik hier voor een eerder donderdagavond op deze website geplaatst artikel van de redactie van Dagblad Suriname.

error: Kopiëren mag niet!