Projekta en PAREA werken samen voor LGBTQ-rechten

Projekta en PAREA Suriname zullen de komende drie jaren samen werken aan het creëren van een breed draagvlak voor LGBTQ-rechten in Suriname. Dit maakten zij vrijdag 17 december bekend bij de officiële lancering van het project “Stand With Us: creating the building blocks for a LGBTQ-inclusive Suriname”, dat zal worden uitgevoerd met ondersteuning van de Europese Unie.

Zowel Projekta als PAREA ontplooien activiteiten gericht op het bevorderen van de mensenrechten van de LGBTQ-gemeenschap. PAREA heeft Projekta benaderd om dit project te ontwikkelen en uit te voeren, als uitvloeisel van een jarenlang partnerschap. Het project is onder meer ingegeven door het feit, dat LGBTQ-kinderen en jongeren buitenproportioneel slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mishandeling, er geïnstitutionaliseerde vooroordelen en discriminatie is door publieke instituten zoals scholen, politie, en gezondheidszorg. Tegelijkertijd is er weinig structurele samenwerking en advocacy rondom LGBTQ-vraagstukken, terwijl veel beleidsmakers aarzelen om LGBTQ-rechten bespreekbaar te maken in het kader van de groter mensenrechtenagenda.

Binnen ‘Stand With Us’ zullen Projekta en PAREA werken aan het versterken van de capaciteit van LGBTQ- en bondgenootorganisaties (waaronder community organisaties) en individuen om te pleiten voor LGBTQ-rechten, te strijden tegen stigmatisering en discriminatie en gendervooroordelen, en om een veilige plek te zijn in hun gemeenschappen. Verder zal het project werken aan het vergroten van het bewustzijn en kennis over LGBTQ-rechten van het algemeen publiek, beleidsmakers, en van sectorspecifieke stakeholders binnen de gezondheidszorg, onderwijs, en gewapende machten, media en particuliere sector. Daarnaast zal er via multistakeholderprocessen met parlement, relevante ministeries, Civil Society, private sector en andere belanghebbenden, een breed draagvlak worden gezocht voor een wetgevende agenda voor een LGBTQ-inclusief Suriname.

Het project loopt tot eind 2024 en de totale kosten zijn ruim 445.000 Euro, waarvan 10.5% zelf zal worden bijgedragen door Projekta en Parea

error: Kopiëren mag niet!