MOP 2022-2026 goedgekeurd door Assemblee

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026 is maandag achter in de middag met 32 stemmen vόόr en 11 stemmen tegen aangenomen in het parlement. De fractie van de NDP stemde tegen en de BEP onthield zich van stemmen door niet in de vergaderzaal aanwezig te zijn.

President Chandrikapersad Santokhi zei na de aanname van het MOP, dat het de regering ernst is om dit document goedgekeurd te hebben, omdat het de richting aangeeft van de ontwikkeling van het land voor langere termijn. Met de aanname van het MOP zal nu alle aandacht gegeven worden aan de uitvoering van het Herstelplan, de jaarplannen, het IMF-programma en alle andere projecten en programma’s  die het land moeten leiden naar herstel, groei en welvaart.

Santokhi onderkent het vraagstuk van  de uitvoeringscapaciteit daarbij. Namens zijn regering roept hij een ieder op om daarbij hun bijdrage te leveren. Hij benadrukte het belang om “targets” te behalen, vooral in het kader van het IMF-programma. Zoals hij eerder tijdens de debatten heeft aangekondigd zal de regering bij de uitvoering en monitoring van de diverse projecten, plannen en programma’s externe deskundigen erbij halen.

Een motie ingediend door de NDP-fractie werd met 13 stemmen vόόr en 32 tegen verworpen. In die motie werd het feit gehekeld, dat het volk het erg moeilijk heeft, waarbij alle kosten zijn gestegen en de salarissen op hetzelfde niveau zijn gebleven. In het MOP zien de indieners geen plannen om verbetering te brengen in die situatie voor de bevolking. De debatten in het parlement rond het MOP zijn maandag van start gegaan en hebben in totaal 4 dagen in beslag genomen.

SS

error: Kopiëren mag niet!