Weer geïsoleerd showproject

Uitdaging aan VGZ-, ROS- en LVV-ministers

Op een redactioneel stuk waarbij wij pleitten voor meer verkeerloze zones in de districten reageerde de huidige districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noord-Oost in 2018 als burger met de volgende woorden: “Geweldige oproep aan de samenleving.” Hij zit inmiddels al anderhalf jaar op de dc-stoel maar heeft nagelaten om nu de daad bij het woord te voegen.

Weer is er in Suriname een geïsoleerd symbolisch geval van een zogenaamde ‘safe exercising area’ (veilige trainingszone) ingesteld. Er wordt publiciteit aan gegeven, hoge gasten, waaronder de president, doen mee, maar wat zal de bijdrage zijn aan het voorkomen van ‘preventable non-communicable disseaes’ (voorkombare niet-overdraagbare aandoeningen) zoals obesitas, hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk en kanker? Eerder heeft de regering in een district een verkeerloze zone op een dag ingesteld, maar het was show in 2014. Nu wordt een deel van de Dr. Sophie Redmondstraat tot een beweegzone gemaakt. Deze gebieden moeten gemaakt worden in de doodlopende straten die een behoorlijke lengte hebben. Er moeten meerdere van deze zones worden gemaakt en elke dag van de week voor enkele uren. Deze zones moeten niet leiden tot verkeersopstoppingen.

De Surinaamse bevolking heeft te kampen met overgewicht. Er zijn grote delen van de bevolking die geen cultuur hebben van werken, ze hebben wel een cultuur van lichamelijke arbeid, maar die is niet altijd te vergelijken met bewegen. Velen gaan ervan uit dat zweten hetzelfde is als bewegen. En delen van de bevolking die geen cultuur hebben van bewegen hebben ook een verhoogde kwetsbaarheid om ziektes als Onze ministerie van Volksgezondheid heeft voor Suriname geen dagelijkse beweegnorm bekendgemaakt en die wordt ook niet gepromoot.

We herhalen, ook voor de dc en zijn collega’s, dat de overheid en het bedrijfsleven samen moeten werken en hun medewerkers ook in de districten tegemoet komen, door bijvoorbeeld elke dag bepaalde straten af te sluiten, waardoor burgers massaal ernaar toe kunnen om er te bewegen tussen bijvoorbeeld 15.30 en 22.00 uur. Ook moet een oproep worden gedaan aan de fabrikanten van softdrinks en sappen om minder suikers in hun dranken te doen en genoeg drank te produceren, waarin geen of weinig suikers worden verwerkt. De producenten van verwerkte voedselproducten en drank moeten aantonen dat ze daadwerkelijk een gezonde levensstijl bevorderen. Positieve zaken met een direct effect op de massa, blijven heel vaak steken in de zogenaamde ‘pilot’. We zeggen het voor de honderdste keer: er zijn geen parken en loopmogelijkheden in Paramaribo en Wanica en ook de andere drukke districten niet. Er zijn soms brede trottoirs in Paramaribo, Wanica (zoals Indira Gandhiweg) die zich wel lenen voor joggen of lopen, waarmee niet gezegd is of het ook veilig is. De meeste straten lenen zich niet om te lopen, omdat er geen gescheiden banen zijn, het gemotoriseerd verkeer drastisch is toegenomen met jonge roekeloze verkeerdeelnemers.

Wij hebben ettelijke keren benadrukt, dat het heel moeilijk is om te bewegen in Suriname. De meest toegankelijke vorm van bewegen is wellicht het lopen met een behoorlijk tempo. In Suriname komen er geen gelegenheden voor waar de burgers veilig kunnen lopen. Op straat is het heel gevaarlijk, een blok lopen is in Suriname niet mogelijk. Er is nauwelijks ruimte op de trottoirs om op tempo te lopen, een enkele uitzondering daar gelaten. Straten zijn in Suriname smal, er zijn niet altijd voetpaden en het verkeer is behoorlijk wild. 

We hebben bij AVD’s achtereenvolgens een beroep gedaan op de regering en op ondernemers en ook de BVSS om buiten de AVD door te gaan met het promoten van een goede levensstijl door parken aan te leggen in de bewoonde gebieden. In deze parken kunnen burgers dan wandelen, lopen (rennen) of fietsen. Bezoekers kunnen gevraagd worden een bijdrage te betalen bij elk incidenteel bezoek, en eventueel kunnen ouderen vrijgesteld worden van zo een heffing. Burgers kunnen ook een abonnement nemen en een gereduceerd tarief betalen. Met het bedrag kunnen de paden, de waterpoelen, het grasperk en de bomen worden onderhouden en security worden betaald. De regering moet deze abonnementen stimuleren en deze misschien ook nog belasting-aftrekbaar maken. De veiligheid moet in deze parken gegarandeerd zijn. LVV kan deze parken gebruiken om tegelijkertijd een botanische tuin te exploiteren die ook voor onderwijsdoeleinden kunnen worden gebruikt. De districten Wanica en Commewijne zijn behoorlijk uitgedijd en bewegingsruimte is er niet.

We hebben ettelijke keren ook gewezen op het initiatief enkele jaren terug van een dc om in een bepaalde buurt enkele wegen af te sluiten zodat de burgers in de buurt veilig konden gaan bewegen. Deze maatregel was als proef genomen in het kader van het project en toen hadden we onze hoop uitgesproken dat het niet bij een eenmalige activiteit blijft. Inderdaad is het gebleken een symbolische zaak te zijn geweest.

De dc’s en Volksgezondheid moeten de daad bij het woord voegen en dit project gaan uitbreiden. Bepaalde wegen moeten in de middag en de vooravond worden afgesloten, zodat grote delen van de bevolking kunnen gaan bewegen. Deze maatregel zal leiden tot een meer gezonde bevolking en minder druk op de begroting wat betreft de sociale zorg. Noch de oproep om groene parken aan te leggen, die ook toeristische attracties kunnen zijn, noch het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de wegen is door de organisaties en de regering opgevolgd. Sporten is niet altijd een goed alternatief omdat die belastend kunnen zijn voor de gewrichten, blessures kunnen opleveren en de garantie niet altijd bestaat dat men genoeg beweegt. Veel sporten zijn ook gekoppeld aan ongezonde gewoonten, zoals het drinken van soft of bier erna en het eten van doksa. Bij recreatiesporten ligt de nadruk vaker op plezier en minder op een gezonde levensstijl.

We doen nogmaals een beroep op de ministers Ramadhin, Emmanuel en Sewdien en de dc’s als Bhola: a.u.b. zorgt u ervoor dat de bevolking kan bewegen: uw nalaten zal mensen het leven kosten.          

error: Kopiëren mag niet!