Oorzaak klasincident: Alleen een verantwoordelijkheid van de administratieve kracht?

Onlangs heeft zich op de MULO/VoJ Flora een incident voorgedaan, waarbij een administratieve kracht van de school, een leerling hardhandig heeft aangepakt. Aan FOLS-president (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname), Marcellino Nerkust, is door Dagblad Suriname gevraagd om zijn kijk hierop te geven.

Nerkust geeft ten eerste aan, dat er onderzocht dient te worden met welke opdracht de administratieve kracht – zoals het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in een persbericht aangeeft – op die bewust dag naar die klas is gestuurd, en van wie hij de opdracht heeft gehad om zich ‘in de klas op te houden.’ “In het filmpje dat viraal gaat, lijkt het alsof het een leerkracht is. Een administratieve kracht oefent merendeels zijn/haar taken uit in de werkruimte die door de leiding van de school als administratieve ruimte is aangewezen; de ruimte waar de administratie van de school wordt bijgehouden.”

Dat deze functionaris binnen de school heel ver buiten zijn boekje is gegaan, hoeft er geen uitgebreide discussie of wetenschappelijk onderzoek uit gevoerd te worden, zegt Nerkust. Deze handeling kan volgens hem nimmer worden goedgepraat. “Ook als het een leerkracht met een onderwijsbevoegdheid betrof, kan je niet zo tegen een leerling te keer gaan.”

Nerkust stelt, dat er uiteraard ook moet worden nagegaan wat de aanleiding is geweest dat de administratieve kracht zo heeft gehandeld. Volgens hem is het duidelijk, dat er geen enkel pedagogisch element te bespeuren was in het handelen van de volwassene voor de klas in het filmpje dat nu viraal gaat. 

Hoor en wederhoor van drie partijen – de schoolleiding, de administratieve kracht en de leerling in kwestie – is volgens de FOLS-president noodzakelijk om vast te stellen hoe het zover is gekomen. Ook een klassengesprek over het voorval tussen de klassenvoogd van die bewuste klas en de leerlingen van die klas die op dat moment in de klas waren is aan te bevelen, om een evenwichtig beeld te krijgen over het gebeuren.

“Er heeft zich eens ook een geval voor gedaan te Moengo waarbij een leerkracht ook in botsing was gekomen met een leerling. Voorlopig is het koffie-dik-kijken om een uitspraak te doen over wat zich recent heeft voorgedaan. Een grondig onderzoek moet worden afgewacht.”

“Ofschoon wat zich maatschappelijk, financieel, economisch en monetair voltrekt in Suriname, is het aan te bevelen dat jongvolwassenen en volwassen – hoe moeilijk hun situatie ook is  – hun zelfbeheersing niet verliezen. Makkelijk gezegd, maar het is wel een hele uitdaging. Geïrriteerd door alles wat op de Surinaamse burger afkomt kan hij/zij gauw uit evenwicht geraken. Als FOLS-president hoop ik, dat er spoedig duidelijkheid hierin komt en dat de burgerij in algemene zin en het onderwijspersoneel in het bijzonder over de juiste toedracht wordt geïnformeerd”, aldus Nerkust.

SK

error: Kopiëren mag niet!