Land en volk centraal tijdens speciale kerst gebedsdienst in presidentieel paleis

Tijdens een speciale kerst gebedsdienst in het presidentieel paleis hebben land en volk centraal gestaan in de gebeden van christelijke leiders. De gebedsdienst, in klein verband, werd maandag gehouden op uitnodiging van president Chandrikapersad Santokhi. Hieraan hebben leiders van verschillende christelijke denominaties invulling gegeven. Daarnaast waren ook First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, vicepresident Ronnie Brunswijk, leden van de Raad van Ministers en staatsadviseurs aanwezig.

Tijdens de dienst hebben de geestelijken gebeden voor land en volk. In de prediking die werd gedaan door praeses Desiré Peerwijk van de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname (EBGS) vroeg zij om blijdschap over de hele wereld. Daarnaast deed monseigneur Karl Choennie ook een gebed voor de Surinaamse samenleving. Hij smeekte de Almachtige om wijsheid en kracht voor de regering om land en volk te leiden.

 

President Santokhi gaf aan dat Kerst een religieus feest is, waarbij wij als mens ons meer moeten bezinnen over het geloof en onze aanwezigheid op aarde. Hij riep op om in ieders hart constant in gebed te gaan. “Kerst betekent geloof hebben in onze Schepper, zodat God ons helpt in deze tijd van crisis en wij voor duurzame oplossingen kunnen zorgen.” Hij wees hierbij ook op de crisis waarin Suriname verkeert. President Santokhi: “Door steeds te bidden en te vragen naar kennis, wijsheid en inzichten zullen we de juiste maatregelen kunnen treffen.” 

Het staatshoofd bedankte het Surinaamse volk voor de offers die het dagelijks brengt, zodat het land uit de crisis kan geraken. Daarbij vroeg hij zijn kabinet ook om meer offers te brengen. President Santokhi wil de klachten vanuit de samenleving goed aanhoren en oplossingen brengen. Hij streeft samen met het volk naar herstel van de economie. 

De president riep een ieder op om te blijven bidden. “Laten we blijven bidden. Het geeft ons kracht, hoop en positieve energie.” Hij merkte ook op dat het land samen ontwikkeld moet worden. Als president gaat hij ook dagelijks in gebed om goede beslissingen te nemen. “Alles dat minder goed is gegaan moeten wij achter ons laten en bidden dat alles wat wij willen, gerealiseerd mag worden,” aldus president Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!