Suriname Conservation Foundation stelt US$ 65.500 beschikbaar voor Nationaal Biodiversiteit Strategie Actie Plan

Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Henna Uiterloo, directrice van de Suriname Conservation Foundation (SCF), hebben vrijdag 17 december hun handtekening geplaatst onder het Nationaal Biodiversiteit Strategie Actie Plan (NBSAP).

De overeenkomst met het ministerie houdt in het financieren van dit project om te komen tot een biodiversiteitstrategie en een actieplan. Het gaat om een bedrag van US$ 65.500, dat door SCF ter beschikking wordt gesteld voor dit project. “De bedoeling is dat het ministerie financiële middelen heeft om de processen die het gaat uitzetten, te kunnen financieren”, aldus Uiterloo. Het betekent volgens haar dat er consultaties gehouden moeten worden. Verder moet er onderzoek plaatsvinden en zal dit alles bij elkaar geplaatst moeten worden in de vorm van een strategie.  

Het onderzoek start op het moment van ondertekening en duurt een jaar. De bevindingen die opgenomen zijn in het project zullen bepalend zijn voor de richting die Suriname zal opgaan met haar biodiversiteit tot en met 2030. Er zullen verschillende aspecten met betrekking tot biodiversiteit bestudeerd worden.

“Het gaat erom dat alles op elkaar moet aansluiten. Dat is de reden waarom SCF dit project financiert”, zegt Uiterloo. De stichting is het financieringsmechanisme van Suriname wanneer het gaat om projecten die te maken hebben met bescherming en behoud van de biodiversiteit. Het project zal Suriname richtlijnen geven hoe het land met haar milieu moet omgaan en welke maatregelen zij zal moeten treffen.

ROM-minister Tjong-Ahin is ingenomen met de financiering door de SCF. “We onderstrepen de samenwerking tussen de overheid en de NGO’s. De financiering van milieuprojecten is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. We zijn ook blij als de private sector wil inspringen om een aantal milieudoelen te halen.”

Hij zei ook, dat Suriname en andere landen de doelen die zijn gesteld in de Convention on Biological Diversity niet hebben gehaald. Voor de minister is de samenwerking een kans om te kijken naar een nieuwe strategie voor biodiversiteit zodat Suriname nu effectiever de problemen gaat aanpakken. Middels consultaties en nieuwe studies zal er nagegaan worden welke doelen zijn gehaald en wat de nieuwe uitdagingen zijn. Het ministerie beijvert zich om veel eerder een Strategie Actie Plan te hebben. Het is van cruciaal belang dat dit document in cohesie is met het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP). 

error: Kopiëren mag niet!