Award Person of the Year 2021

Namens de Stichting Herstel Democratie werd woensdag de vierde Award Person of the Year uitgereikt. Eerder ontvingen Maisa Neus, Jim Boussaid en Winston Rammautarsingh de Award. De Award is uitgereikt aan Sunil Oemrawsingh voorzitter van de Stichting 8 december 1982.

Voor de goede orde wenst de Stichting Herstel Democratie op te merken, dat de Award wordt uitgereikt aan een daarvoor in aanmerking komende persoon die in het jaar van de uitreiking en daarvoor een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan herstel en verstevigen van de democratie in Suriname. Zo is de Stichting Herstel Democratie voorstander van wijziging van het huidige kiesstelsel in Suriname, dat niet democratisch is. Democratisch is,  one man one vote (1 persoon 1 stem)  waarin elke stem evenveel waarde heeft.  Echter, de stem van 1 kiezer in het district Coronie was gelijk aan de stemmen van 8 kiezers in het district Paramaribo bij de landelijke verkiezingen van 25 mei 2020. In de periode van de slavernij in Amerika, 1787, golden 5 stemmen van slaven als 3 geldige stemmen. Door de 3/5 clausule werden de slaven voor 60 procent meegeteld bij het vaststellen van het aantal vertegenwoordigers van een Staat. Na 233 jaren was tijdens de verkiezingen in Suriname nog steeds sprake van een bevoordeling van de ene kiezer ten opzichte van de andere kiezer op basis van woonplaats. Discriminatie naar woonplaats, ras,  of om welke reden dan ook is niet te rechtvaardigen, maar bovenal in strijd met de grondwet van Suriname en verdragen, dient te worden bestreden en  hoort niet thuis in een democratische Staat. 

De Stichting Herstel Democratie is van mening dat Sunil Oemrawsingh decennia lang heeft gestreden voor (rechterlijk) onderzoek en berechting van de daders die 15  gezaghebbende Surinamers op 8 december 1982 op een lafhartige wijze hebben geëxecuteerd.  Ook heeft Sunil Oemrawsingh  zich vanuit de Stichting 8 december 1982 ingespannen voor onderzoek naar de  Moiwana geëxecuteerden alsmede andere geëxecuteerden zoals enkele politieagenten  en militairen. Het werk van Oemrawsingh in de afgelopen jaren naar de waarheid over deze executies was niet gemakkelijk, omdat dit soort werk bijna altijd gepaard gaat met bedreigingen en intimidaties. Toch boekte de Stichting 8 december 1982 met voorzitter Sunil Oemrawsingh, in de afgelopen  jaren successen toen het rechtscollege De Krijgsraad, de heer Desi Bouterse eerst bij verstek en ook daarna in verzet veroordeelde tot een gevangenisstraf van twintig jaren. Daarnaast werden aan het begin van dit jaar de jarenlange inspanningen van de heer Sunil Oemrawsingh en de Stichting 8 december 1982  om de gewijzigde Amnestiewet van 2012 van tafel te vegen, bekroond  door een besluit van De Nationale Assemblee die deze wet buiten werking stelde. Ook in de culturele wereld is Sunil Oemrawsingh een stuwende kracht bij de Henry Frans de Ziel Stichting die periodiek de Trefossa lezing organiseert en de Trefossa cultuurprijs uitreikt.

De Stichting Herstel Democratie gaat ervan uit dat de heer Sunil Oemrawsingh en de Stichting 8 december 1982 gewoon doorgaan met hun werkzaamheden, totdat de veroordeling door de  Krijgsraad onherroepelijk wordt door een veroordeling  van de heer Bouterse in hoger beroep en totdat de andere mysterieuze executies zijn opgehelderd en berecht.

Sunil Oemrawsingh, veel dank en ga voort als een Award Person voorbeeldfiguur.

Stichting Herstel Democratie

Mr. Lionel Mahin Lalji, Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!