Speurhonden ingezet in strijd tegen milieucriminaliteit

Nadat de redactie van Dagblad Suriname afgelopen dagen diverse keren het Openbaar Ministerie (OM) had benaderd met de vraag of de jacht op beschermde diersoorten een issue is voor het OM en of het OM niet zelf vervolging kan instellen tegen iemand die bijvoorbeeld een jaguar heeft gedood en vervolgens met de jaguar op foto’s verschijnt op social media en niemand aangifte doet, is het OM donderdag 25 november uitgekomen met onderstaand persbericht:

“Illegale handel in wilde dieren en delen daarvan is, naast het feit dat het strafbaar gesteld is in het Jachtwet (G.B. 1954 no. 25) en het Jachtbesluit (S.B. 2009 no. 16), een menselijke activiteit waarvan we erkennen dat het indruist tegen onze lange traditie van behoud van onze biodiversiteit. De bescherming van onze biodiversiteit betekent in feite bescherming van menselijke populatie, omdat elke verstoring van het evenwicht een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mens. Natuurbehoud is zelfbehoud.

De signalen geven aan dat de handel en vraag naar delen van de jaguar, in het bijzonder de tanden, de laatste jaren enorm zijn gestegen. De bedreiging van de jaguar wildpopulatie zit in de illegale jacht, die in het verleden incidenteel plaatsvond tegenover wat er nu gebeurt, waarbij men doelbewust op de jaguar jaagt.

De illegale handel in jaguars en andere in het wild voorkomende dieren, zoals de recent ontdekte smokkel van zangvogels op onze internationale luchthaven, neemt serieus toe en moet gezamenlijk worden bestreden.

In dit kader zijn er recentelijk in samenwerking met diverse nationale en internationale NGO’ s en instituten enkele projecten opgestart en uitgevoerd om de wildpopulatie van de jaguar en andere katachtigen te monitoren en de bewustwording en capaciteitsversterking bij de opsporingsdiensten en de justitiële autoriteiten te vergroten.

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in overleg en in samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Suriname, de douane, de N.V. Luchthavenbeheer en de N.V. Canawaima, de afgelopen periode een speciale missie uitgevoerd om de strijd tegen de illegale handel van wilde dieren aan te gaan en de capaciteit hiertoe te vergroten. Zo vertoeft er in de periode van 15 tot en met 25 november 2021 een speciaal team, op uitnodiging Suriname en met ondersteuning van IUCN-NL en de International Fund for Animal Welfare (IFAW), in ons land om de nodige ondersteuning hiervoor te bieden.

Deze speciale missie is uitgevoerd door de inzet van speurhonden die speciaal zijn getraind om specifiek in Suriname voorkomende wilde dieren (en producten ervan), zoals zeeschildpadden, en jaguars, op te sporen bij de grensposten en andere controlepunten in Suriname.  

Deze eerste missie van inventarisatie van de veldsituatie mag als geslaagd worden beschouwd, daar er een goede samenwerking is ontstaan tussen de verschillende instanties die allemaal hun betrokkenheid, commitment, en medewerking hebben getoond. De inzet van speurhonden vermindert de hinder die kan ontstaan bij controle en vergroot de pakkans.

De verscherping van het beleid van de betrokken instanties en de inzet van speurhonden moet gezien worden als een grote bijdrage van Suriname aan het behoud van wilde dieren over de hele wereld en dat heel serieus moet worden genomen door een ieder in Suriname.”

error: Kopiëren mag niet!