Meneer met hoofdletter M

Het is goed gebruik om rond Srefidensi de schijnwerpers te richten op landgenoten, die blijk hebben gegeven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw aan de dag hebben gelegd bij het vervullen van hun burgerplichten. Kortom bijzonder verdienstelijk zijn bij de opbouw van de Republiek Suriname. Personen die een rolmodel zijn, een voorbeeldfunctie bekleden in de Republiek Suriname.

Voorbeeldigheid

Vaak komen politici, rijke mensen, geleerden, artiesten, kunstenaars, sportbeoefenaars in aanmerking voor loftuiting. Er zijn ook burgers, stille krachten die nooit op de beeldbuis, een podium of andere verhoging verschijnen, maar des te meer schitteren van voorbeeldigheid. 

Meneer met hoofdletter M

Dagblad Suriname werd in dit verband geattendeerd op de heer Manodjkumar Sahai, die door zij die hem kennen wordt aangeprezen als: “Een persoon die werklust, ondernemerschap en goedheid bij uitstek belichaamt. Goed niet alleen om zijn succesvol ondernemerschap. Hij is een Meneer met hoofdletter M, met het hart op de juiste plaats. Hij is meer dan ondernemer een maatschappelijk- ontwikkelingswerkers.

Praktisch mens

Politicus: ‘Sohai is een inspirerende persoon van wie je iets leert een mentor bij wie je kunt aankloppen voor van alles en nog wat. Hij treedt niet belerend op. Hij is een praktisch mens. Weet om te gaan met zijn medemens. Het heeft een houding van ‘kom maar op, het lukt me wel’. Vraag het maar aan zijn familie, vrienden, kennissen en zakenrelaties.”

Toets

Om de lofprijzing die ondernemer Sohai van vele zijde ontvangt te toetsen werd bij aangeklopt om te ervaren uit welk hout hij gesneden is.  “Ik weet niet veel van, hoe mensen mij zien en beoordelen. Ik kan daarvan weinig zeggen. Ik kom uit een eenvoudige landbouwfamilie. De opvoeding was streng, te streng.”

De klappen van de zweep

“Het was guyaba ten. Leven zonder elektriciteit, waterleiding telefoonverbinding, openbaarvervoer en andere zaken en voorzieningen die vandaag zo vanzelfsprekend zijn. Ik groeide op. op een wijze waarvoor tegenwoordig veel personen hun neus ophalen. Van kleins af aan om 4 uur in de ochtend stapte de hele familie uit bed. Meewerken met wat er te doen valt in en rond het huis en in de landbouw. Zorgen voor koeien, schapen, kippen en andere dieren. Er werd mij niet geleerd hoe te planten of voor de dieren te zorgen. Ik kreeg een taak om uit te voeren. Al doende leerde in de klappen van de zweep.”

Nuttige zaken

“Ik had geen speelgoed. Vrijetijd en vrienden bestonden er haast niet. Mijn tijd werd besteed aan nuttige zaken in huis. Deed niet aan sport maar was fit en gezond door het werken in zon en regen op het veld. Ik woon nog op dezelfde plaats waar ik ben opgegroeid. Alleen is er in de loop van de jaren veel veranderd. Ook de mensen zijn veranderd. Ik heb het niet over in goede of in slecht zin. Maar over het hemelsbreed verschil in leefstijl tussen toen en nu.”

Naar school

“Het bereiken van de schoolgaande leeftijd bracht geen verandering in mijn leefpatroon. Vijf dagen in de week ging ik al lopend naar school. Dagelijks moest ik al lopend 5 km heen en 5 km terug naar huis afleggen. Er waren geen geasfalteerde wegen. Het waren smalle zandwegen en paden waarlangs ik mij moest bewegen. Later kwam er schoolvervoer.”

Levensonderhoud

“Wij planten bananen, mais, rijst, fruit en groenten in mindere mate en hielden koeien, schapen en kippen voor eigen gebruik en verkoop. Maar aten zelden of nooit vlees. Dat was voor de verkoop. Mijn ouders verraste ons als wij ons best deden op school en goede resultaten boekten met kip. Op oud- en nieuwjaar hadden wij ook vlees in de pan. De rest van het jaar niet, want de veeteelt was voor de verkoop om in de kosten van levensonderhoud te voorzien.”

Streng

“De strengheid en nauwgezetheid van mijn ouders en grootouders hebben mij goed gedaan.  Thuis en op school werd ik flink aanpakt. Trouwens wie niet? Zij kweekten dik ati, doorzetting in mij. De jaren gingen voorbij, ik groeide op. Doorliep de lagere school, genoot lager beroepsonderwijs, bezocht de handelsschool in Paramaribo en studeerde af aan het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs in de economisch richting.”

Op eigen benen staan

“Na te zijn afgezwaaid van het Imeao zette ik het winkeltje van mijn vader voort. Begon in 1986 als distribiteur van Fernandes bakkerijproducten. Ik verplaatste mij in een huurauto. Haalde de broden om 5 uur in de morgen op in Paramaribo om die te distribueren in Commewijne. Heb ontberingen en ware tegenslagen meegemaakt. Ik heb leergeld betaald. Maar mijn onderneminkje groeide voetje voor voetje.”

Heer in de maatschappij

“Ik heb ondanks tegenslag en ontbering niet opgegeven. Ik had een doel om een heer te worden in de maatschappij. Vandaag verzorg ik in heel Commewijne de distributie van Fernandes bakkerijproducten en in Paramaribo vanaf het Molenpad tot aan de Meursweg in het District Para. Begonnen als eenmansbedrijf met een huurauto heb ik op het moment 70 personen in dienst en wagenpark van 35 gesloten vrachtwagens waaronder 4 vrieswagens.”

Respect

“Sahai & Zonen distribueert ook Fernandes ice-cream en is groothandelaar in Fernandes soft. Is daarnaast familiesupermarkthouder en heeft een pastry shop. Van jongs af aan is mij innerlijke liefde bijgebracht. Met respect om te gaan met anderen.  Ik leerde mijn medemens respecteren, samen delen, helpen waar ik helpen kan om zo een gelukkiger leven voor ons allen te helpen vormen.”

Stichting Morafin

“Uitgaande van mijn levensfilosofie heb ik met mensen om mij heen waaronder personeel ‘Stichting Morafin’ opgericht om zwakkeren in de samenleving bij te staan. Niet alleen materieel en met voeding, maar des te meer met onderwijs, sport en recreatie om meer voldoening en vreugde in het leven van ons en anderen te brengen”

In stilte bijdragen

“Wij hangen onze daden niet aan de grote klok. De samenleving is de aangewezene om te getuigen of wij goed bezig zijn of niet. Onzes inziens geven wij slechts het goede voorbeeld en hopen, dat het navolging krijgt. Als de helpende hand van meer kanten wordt uitgestoken naar zij die het dringend nodig hebben zal de toekomst van Suriname er beter uitzien. Om ons maatschappelijk werk structureel uit te voeren hebben wij met succes Stichting Mafarojim opgericht”

Geluk

“Ik voel mij gelukkig, ben tevreden. Niet zozeer omdat het mij goed gaat in het zakenleven. Ik laat mij leiden door een hogere macht. Het is goed om een geloofsovertuiging te hebben die je staande houdt en helpt vooruitgaan.  Mijn geloofsovertuiging, het hindoeïsme toont mij de weg waarlangs ik op correcte wijze door het leven kan gaan. Het helpt mij om een gelukkiger leven te leiden, omdat het effect heeft op zaken als lichamelijk- en geestelijke gezondheid en relaties. Het leert, dat echt geluk in jezelf zit. Goed gekleed rondgaan, een huis, een auto hebben is niet alles. Het zijn goede gezondheid, ware vriendschap, een liefdevolle familie zijn de dingen die zorgen voor de kwaliteit van leven. Voor velen lijkt dit geluk ongrijpbaar.”

HD

error: Kopiëren mag niet!