Buurtbewoner: “Sluiskreek loopt vaak over”

Een bewoner van de omgeving Sluiskreek (zie foto – Bron: ministerie van Openbare Werken) wijst op de stijging van het water, waarbij de oevers regelmatig worden overschreden. Over de ontwatering van Noord laat oud-beheerder van pompgemaal Boomskreek, Michael Sallons, weten dat hij zich in 2005 ervoor had ingezet dat de buizen een meter dieper werden geplaatst. Hij is ervan overtuigd, dat in dat geval het water beter zou worden verwerkt. Sallons was ook voorzitter van de bond Sluizen en Gemalen.

Over afwatering van de David Simonsstraat en de Anton Dragtenweg via de Boomskreek door naar de Ringweg zegt hij: “De Sluiskreek is toen gegraven, maar de natuurlijke lozing is de Boomskreek en de natuurlijke lozing is altijd beter dan een gegraven kreek.”

Huidig voorzitter van de bond Sluizen en Gemalen, Rodney Cabenda, noemt het verlengde van de Ringweg, de Copernicusstraat, waar het onder water loopt. Hij merkt op, dat de Ringweg zelf nooit onder water loopt. “Het pompgemaal neemt alles mee vanaf Benny’s Park, Munder en de Charlesburg.”

Huishoudens

Cabenda wijst op het feit, dat het pompgemaal in 1983 is gebouwd en dat er in die tijd minder huishoudens en bedrijven waren. Daarnaast hebben de pompen ook onderhoud nodig. Hij beaamt dat er destijds is gepleit voor het dieper plaatsen van de buizen aan de David Simonsstraat en de Anton Dragtenweg. “De Boomskreek is doorgetrokken naar de Anton Dragtenweg. Het gaat om de grootste pompgemaal op Noord en het betreft een resort vanaf de David Simonsstraat tot Leonsberg.”

Cabenda geeft aan dat alle pompgemalen betrekking hebben op elkaar, maar dat zij niet allemaal op een kreek zijn aangesloten. Verder laat hij weten, dat de medewerkers met man en macht werken om de zaak beheersbaar te houden. Cabenda schetst de situatie, dat momenteel meer personen nodig zijn om het werk te doen. “Voor het draaien van overuren willen de medewerkers hun gelden op tijd ontvangen om gemotiveerd te blijven”, zegt de bondsvoorzitter.

Sluisdeuren en pompen

“Er moet voor berging gezorgd worden om bij elke regenval”, zegt Cabenda. “Wij hebben sluisdeuren en pompen.” Bij eb stand van de rivier gaan de sluisdeuren open. “En dan loopt het water waar het hoog is naar de rivier”, verduidelijkt hij. “Wanneer het vloed wordt gaan de sluisdeuren dicht. Bij hoogwater treden de pompen in werking.” Hij benadrukt dat bij vloed er gepompt wordt.

Cabenda merkt op dat er bij burgers, vaak voorbijgangers, nog vaak onduidelijkheid is over de werking van sluizen en pompen en dat burgers vragen waarom de sluizen niet worden geopend. “We kunnen het doen, maar dan is het afgelopen met Noord”, deelt Cabenda mee. Hij adviseert om vragen te blijven stellen voor een beter begrip over de werking van sluizen en gemalen.

RB 

error: Kopiëren mag niet!