Minister Ramdin neemt deel aan 51e Algemene Vergadering OAS

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft woensdag 10 november deelgenomen aan de 51e Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), zo meldt het ministerie zaterdag 13 november.

In een virtuele bijeenkomst werd een dialoog gehouden met staatshoofden, de OAS Secretaris-Generaal Luis Almagro en delegatiehoofden van de permanente waarnemers van de OAS. Standpunten werden uitgewisseld met de ministers van Buitenlandse Zaken van de regio en de delegatieleiders over het thema “Towards Renewal in the Americas”. Ook werden onder andere de Covid-19 pandemie, mensenrechten, democratie en veiligheid besproken.

Minister Ramdin heeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat het belangrijk is investeringen te doen om een ​​beter, stabieler, vrediger en welvarender Amerika op te bouwen. Hierbij heeft hij enkele punten aangehaald waaraan gewerkt dient worden, zoals de onderlinge afhankelijkheid tussen staten erkennen op het continent en op mondiaal niveau. De bewindsman gaf aan, dat de samenwerking op zodanige manier moet geschieden binnen de Amerika’s dat het iedereen ten goede komt. Er zal samengewerkt moeten worden met extra regionale partners en geaccepteerd moet worden dat geen land achter mag blijven.

Minister Ramdin gaf mee, dat er een nieuwe multilaterale agenda ontwikkeld moet worden, niet alleen vanuit het perspectief van de economie, maar meer op het gebied van investeringen, stabiliteit, vrede en politiek. Hij onderstreepte dat internationale solidariteit en samenwerking de sleutel zijn tot het opbouwen van een veerkrachtige democratie voor Amerika en een stabiele economie.

“We moeten ons concentreren op het versterken van de democratie, de rechtsstaat, maar ook op electorale systemen en veilige instellingen, welke langetermijninvesteringen zijn in het bouwen van duurzame landen en samenlevingen”, aldus minister Ramdin. 

Hij legde verder uit dat de focus gelegd moet worden op onderwijs, hetgeen ons in een nieuwe cirkel van ontwikkeling zal brengen. Voorts benadrukte de bewindsman het thema van klimaatverandering, en wel de transitie naar een koolstofvrije economie. In dit kader zei hij, dat Suriname, Panama en Bhutan de eerste drie landen zijn die carbon negatief zijn.

De bewindsman besloot zijn toespraak met de woorden, dat men zich moet realiseren dat in een nieuw Amerika alle lidstaten gelijk zijn en dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn.

error: Kopiëren mag niet!